Guldregn över hästforskningen

Guldregn över hästforskningen

Stiftelsen Hästforskning beviljar medel till nio nya och sju pågående forskningsprojekt . Totalt avsätts nära 9 miljoner kronor för 2015. De nya projekten handlar bland annat om insulinresistens, narkossäkerhet och hingstspermiers överlevnad.

Största anslaget på 2,1 miljoner kronor går till ett treårigt projekt vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) som handlar om att förbättra överlevnaden för hingstspermier som fryses in för att användas vid artificiell insemination.

När hästar behandlas med läkemedel sätts en karenstid innan de får vara med i tävlingar. Ett ettårigt projekt vid SLU studerar möjligheten att få mer precisa karenstider med hjälp av biomarkörer och på så sätt kunna behandla hästar adekvat, men undvika att hästar kommer till tävling för tidigt efter behandling.

Under en operation kan hästpatienten hamna i ett läge som kan leda till syresättningsproblem. Ett projekt vid SLU beviljas medel för att hitta en metod för bättre syresättning under narkos.

Insulinresistens och fetma är vanligt hos både människa och häst. Sambandet mellan insulinresistens och fång hos häst är starkt och ett projekt vid SLU får medel för att under tre år titta närmare på hjärt-kärlfunktionen vid insulinresistens.

Ett tvåårigt projekt vid SLU får anslag för att undersöka rörelsemönster hos halta hästar med syfte att säkrare kunna avgöra om en häst är halt på ett eller flera ben.

Till ett projekt vid SLU beviljas anslag för att studera kraften i hästsparkar, vilket ger värdefull information vid dimensionering av både stallinredning och byggnadskonstruktioner.

Av årets 51 nya ansökningar beviljas sex svenska och tre norska. Totalt, inklusive pågående projekt, avsätts för närmaste treårsperioden knappt 14,5 miljoner kronor till svenska och norska projekt.

– Vi fick in många projekt av högsta relevans och kvalitet. Det var ett styvt jobb att täcka in så många som möjligt utifrån tillgängliga forskningsmedel, säger Peter Kallings, forskningschef för Stiftelsen Hästforskning.

Lista på beviljade projekt finns på stiftelsens webbplats, www.hastforskning.se.