Evidensia slår larm om sköterskebristen

Evidensia slår larm om sköterskebristen

Nyligen gick Evidensia Djursjukvård ut med en platsannons där företaget sökte en nyutexaminerad veterinär som kan tänka sig att arbeta med samma arbetsuppgifter som en legitimerad djursjukskötare, och detta har väckt många reaktioner. Det skriver Mia Runnérus, djursjukhuschef på Evidensia Specialistdjursjukhuset Strömsholm, i ett pressmeddelande.

– Det är tydligt att vi med den här annonsen satt fingret på ett problem. Den här debatten är välkommen, säger Mia Runnérus, djursjukhuschef på Evidensia Specialistdjursjukhuset Strömsholm.

Bristen på legitimerade djursjukskötare är något som påverkar djursjukvården i hela landet, vilket även branschorganisationens generalsekreterare bekräftar.

– Det är ett av djursjukvårdens största problem. Lagens intention är god, vi vill alla ständigt öka kompetensnivån hos branschens anställda och ge dem större ansvar, men bristen på behörig personal gör det omöjligt för oss. Vi har hamnat i ett moment 22, säger Maria Lundvall på Svensk Djursjukvård.

Detta märks inte minst på dygnet-runt-öppna djursjukhus där bristen på legitimerade djursjukskötare gör det svårt att bemanna på kvällar, helger och nätter.’

– Vi står inför en situation där vi snart riskerar att inte kunna bedriva vår verksamhet med hög service och rimliga väntetider för våra djurägare och vi tvingas därför att hitta en lösning på problemet, säger Mia Runnérus.

Samtidigt är det en viss övertalighet bland veterinärer i landet och veterinärer får utföra allt som en legitimerad djursjukskötare får. Därför har Evidensia Djursjukvård med goda intentioner gått ut med en tjänst som faktiskt innebär en möjlig övergång till en veterinärtjänst, samtidigt som företaget klarar framtidens utmaningar.

– Jag ser det här som en tillfällig visstidsanställning där en nyutexaminerad veterinär får möjlighet att lära sig verksamheten, bli säkrare i kommunikationen med djurägare och lära sig rutinerna. Men framförallt gör vi det här för att kunna fortsätta driva vår verksamhet som i dag, säger Mia Runnérus.

Viktigt att poängtera är Evidensia Djursjukvård söker veterinärer som kan tänka sig att arbeta med samma arbetsuppgifter som en legitimerad djursjukskötare. Ett annat framtida alternativ är att se över och eventuellt bredda veterinärernas arbetsbeskrivning, att innefatta fler djursjukskötaruppgifter.

Maria Lundvall på Svensk Djursjukvård ser olika långsiktiga lösningar på den uppkomna situationen.

– Fler godkända utbildningar för djursjukskötare utanför Sverige och en fördubbling av antalet studieplatser i Sverige. Alternativet är att lagen skrivs om så att kraven på formell behörighet minskar, säger Maria Lundvall.

Läs VeterinärMagazinets reportage om sköterskebristen i nr 1/2014 härVetMag_nr1_10-16