Nya enklare regler om djurprodukter

Nya enklare regler om djurprodukter

Från och med den 1 februari inför Jordbruksverket en rad förenklingar i reglerna för hantering av djurprodukter. Förändringarna innebär bland annat minskad administration för lantbrukare och att det i många fall inte längre krävs tillstånd för användning av vissa produkter.
Regelförändringarna innebär lägre kostnader för berörda och större möjligheter att på ett enkelt sätt använda vissa produkter där användningen tidigare varit mer strikt reglerad.
Inom EU finns gemensamma regler för hur djurprodukter ska hanteras. Djurprodukter är till exempel animaliska biprodukter och produkter framställda av dessa. Men på nationell nivå har Sverige möjlighet att till viss del fastställa egna regler. Därför har Jordbruksverket nu genomfört en rad förenklingar som berör många grupper och verksamhetsområden, alltifrån större företag till privatpersoner.
Några av ändringarna är:
• Minskad administration i samband med transport av naturgödsel och ull.
• Möjligheter att på enklare sätt än tidigare använda ull och äggskal.
• Att det inte längre krävs individuella tillstånd för många av dem som vill använda vissa animaliska biprodukter, som till exempel biprodukter från slakt, till undervisning eller som foder till djur, till exempel till pälsdjur och hundar.
• Att det inte längre krävs tillstånd från länsstyrelsen för att gräva ner hästar.
De nya reglerna gäller från och med den 1 februari.