Mjölkbönder föreslås få inleda behandling själva

Mjölkbönder föreslås få inleda behandling själva

Jordbruksverket föreslår nya regler som innebär att mjölkbönderna själva kan behandla sina djur vid vissa förutbestämda symtom. ”Veterinärens insyn och kontroll ska hålla antibiotikaanvändningen på en låg nivå och ger förutsättningar för att minska läkemedelsbehovet”, skriver verket i ett pressmeddelande.

De nya reglerna ska enligt Jordbruksverket förenkla vardagen för mjölkföretag, samtidigt som de ger större möjlighet för veterinären att fokusera på förebyggande arbete för att djuren ska hålla sig friska.

– Vi ser fram emot remissvar som belyser alla sidor av frågan, säger Lotta Ternström Hofverberg på Jordbruksverket. Det är en komplex fråga och det är viktigt att resultatet blir bra för djur, lantbrukare och veterinärer, och att kontrollen över läkemedlen fortsatt är lika bra.

Tanken är att lantbrukare själva kan inleda behandling av vissa symtom. Det ska ske under övervakning av en veterinär och under förutsättning att veterinären gör täta besök i besättningen. Veterinären får mer tid vid besöken till förebyggande arbete och kan sätta in åtgärder för att förhindra att djur blir sjuka. Ett väl genomfört sådant arbete kan bidra till att djurhälsan blir bättre och behovet av läkemedel minskar, skriver Jordbruksverket.

– Det förebyggande djurhälsoarbetet, alltså att se till att djuren håller sig friska, är det viktigaste både för djuren och för att förhindra onödig antibiotikaanvändning, säger Lotta Ternström Hofverberg. Vi ser inte att det är någon risk att antibiotikaanvändningen ökar eftersom den sker under noggrann veterinär kontroll. Däremot kan veterinärens arbete i besättningen leda till att behovet minskar.

Remissen är ute till den 12 juni och föreskrifterna beräknas träda i kraft den 1 januari 2016.