Ny veterinär på Agria

Ny veterinär på Agria

Madeleine Agneborg är ny veterinär på Agria Djurförsäkring med inriktning i första hand på lantbrukets djur och djurskydd.

Madeleine Agneborg arbetade tidigare som lärare och klinikveterinär vid veterinärutbildningens ambulatoriska klinik på Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Hon har även arbetat som veterinär hos Svensk Mjölk och som biträdande länsveterinär i Stockholm.

– Min huvudsakliga uppgift är att vara delaktig i bedömning av risker vid in försäkran och skadeförebyggande frågor. Jag kommer att medverka i smittutredningar och säkerställa veterinärmedicinsk bedömning vid skadereglering. Att hålla i utbildningar och kundträffar är ytterligare ett par arbetsområden, säger Madeleine Agneborg.

(Källa: Agria)