Djurskyddsföreningen donerar till SLU-forskning

Djurskyddsföreningen donerar till SLU-forskning

SLU får tre nya donationer på sammanlagt 4,6 miljoner kronor från Svenska Djurskyddsföreningen. Medlen går till forskning på fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap.

 

Av donationerna går 2 miljoner kronor till forskning inom projektet Tandproblem hos hund och katt och 2 miljoner kronor till projektet Tillförlitlighet i diagnostiska analyser – betydelsen av störande antikroppar hos hund.

– För att våra sällskapsdjur ska ha det bra är det viktigt att få fram bättre metoder för att förebygga, diagnostisera och behandla deras sjukdomar. Till sådan forskning ”för djurens egen skull” finns märkligt nog ingen statlig finansiering och Svenska Djurskyddsföreningen har därför beslutat ge stöd till forskning kring dessa viktiga aspekter för god djurvälfärd, säger Lillemor Wodmar, generalsekreterare på Svenska Djurskyddsföreningen.

Ann Pettersson och Bodil Ström Holst, båda docenter på SLU, är tacksamma för donationerna.

– Nu får vi möjlighet att studera hur tandlossning påverkar hälsan och samband mellan tandsjukdomar och andra systemsjukdomar som orsakar väldigt många hundar och katter mycket obehag och smärta, säger Ann Pettersson.

– Tillförlitligheten i blodanalyser är mycket viktig. Störande antikroppar hos hunden kan leda både till att sjukdom inte upptäcks och till felaktig diagnos och båda fallen är lika illa. Donationen gör att vi kan arbeta vidare med att utveckla en säkrare diagnostik för hundar, säger Bodil Ström Holst.

Den tredje donationen på 600 000 kronor går till projektet Vinster genom djurvälfärd som leds av postdoktor Karin Alvåsen, SLU.

Foto: Mikael Wallerstedt