Människosmittor hotar vilda djur

Människosmittor hotar vilda djur

Cryptosporidium hominis är en vattenburen protozo som orsakar illamående och diarré hos människor. Nu har forskare hittat parasiten hos vilda schimpanser och babianer i Gombe Stream National Park i Tanzania.

Ett forskarlag från Emoryuniversitetet samlade in träckprov från schimpanser, babianer, människor, hundar, getter och får inom ett område i nationalparken. En undersökning av träckproverna visade att 16 procent av primaterna bar på parasiten. Motsvarande siffror för människor och husdjur var 4 respektive 10 procent. Genom att titta på bakteriernas DNA kunde forskarna fastställa att samtliga babianer och en del av schimpanserna var smittade med C. hominis, den parasitart som vanligtvis associeras med människor. Resultatet visar att smittsamma sjukdomar kan spridas från människor till vilda djur, och nu uppmanar forskarna att även ta hänsyn till zoonoser i insatser för att bevara hotade arter.

Källa: Emory University