Stressad hona dåligt för spemierna

Stressad hona dåligt för spemierna

Stress kan orsaka nedsatt fruktsamhet hos både människor och djur men varför det är så är mindre välkänt. Möjligen påverkas ämnen i vätskan som omger äggceller och spermier i de honliga könsorganen.

Dessa ämnen kommer till stor del från blodplasman och en studie genomfördes där blodplasma från stressade respektive icke-stressade suggor tillsattes i vätskan som i laboratoriemiljö används under befruktning av grisägg (så kallad in vitro-fertilisering, IVF).

Efter behandlingen sågs en kraftigt försämrad befruktning och embryoutveckling hos de ägg och spermier som möttes i vätska med plasma från stressade suggor. Uppföljande försök där spermier och äggceller behandlades var för sig visade att det främst var spermierna som inte klarade av den stressade miljön. Äggcellerna verkade vara mer resistenta.

Länk till publikationen här

Källa: Framtidens djurhälsa och djurvälfärd, SLU

Bilden: Ett normalt grisembryo 7 dagar efter in vitro-fertilisering (består av ca 50 celler) som är färgat med fluorescerande färg. Embryot är ca 200 µm i diameter och på väg att kläckas ut ur sitt äggskal, zona pellucida, vilket syns tydligt nere till vänster i bilden. Bilden är en 3D-rekonstruktion producerad genom upprepad scanning i konfokalmikroskop. Grönt påvisar f-aktin, en del av cellens skelett, och orange aktiva mitokondrier, cellens energiproducenter. Foto: Ylva Sjunnesson/Raquel González