Antal hjärtslag för lungtransit avslöjar hjärtsjukdom hos katt

Antal hjärtslag för lungtransit avslöjar hjärtsjukdom hos katt

Resultaten av en forskningsstudie har betydelse för diagnostik av katter med hjärtsjukdom och för förståelsen av hur hjärtsvikt uppkommer hos denna djurart.

Det antal hjärtslag som behövs för att transportera en röd blodkropp från höger kammare via lungorna till vänster förmak, en så kallad lungtransit, anses vara ett övergripande mått på hjärtats pumpförmåga och är oberoende av fysisk aktivitet och hjärtfrekvens. Antalet hjärtslag är anmärkningsvärt lika mellan olika däggdjur och ligger mellan 5 och 7 hos en normal individ oavsett grad av fysisk aktivitet. Vid hjärtsjukdom ökar det antal hjärtslag som behövs för en lungtransit beroende på att hjärtats slagvolym minskar och lungblodvolymen ökar.

I denna studie mättes antal hjärtslag för en lungtransit hos katter med olika grad av hjärtsjukdom genom att kontrastmedel injicerades samtidigt som katterna undersöktes med ultraljud. Studien visade att antalet hjärtslag för en transit ökade med ökad sjukdomsgrad och var högst för de katter som utvecklat lungödem. Studien visade också att det som hade störst effekt på transiten inte var hjärtats slagvolym utan blodvolymen i lungorna.

Länk till artikeln här

Källa: Framtidens djurhälsa och djurvälfärd, SLU Foto Jenny Hanås