Så påverkar schmallenbergviruset värddjurets immunsvar

Så påverkar schmallenbergviruset värddjurets immunsvar

Schmallenbergvirus (SBV) ger fosterskador och dödfödsel hos idisslare. Viruset som upptäcktes 2011 sprids via svidknott och är vida spritt i Europa, inklusive Sverige. Studier av hur viruset påverkar värddjuret är viktiga för att förstå hur SBV infekterar, förökas och sprids i sin värd och i svidknott.

Forskare vid SLU har undersökt förändringar av värdens transkriptom (samlade RNA), som ett mått på hur viruset påverkar värden vid infektion. Specifikt studerades det virala proteinet NSs genom användning av ett muterat SBV som inte uttrycker NSs (delNSsSBV). Vid delNSsSBV infektion av celler från kor identifierades 649 gener som upp- eller nedreglerades. Många av dessa var antivirala och IFN-stimulerande gener. Vid infektion med normalt SBV påverkades endast nio gener.

Resultatet visar att SBV med hjälp av proteinet NSs effektivt sänker immunsvaret hos värddjuret men att ett fåtal antivirala gener trots detta induceras vid SBV-infektion. Denna studie bidrar till att identifiera antivirala faktorer och kommer att ligga till grund för mekanistiska studier.

Länk till artikeln

Källa: Framtidens djurhälsa och djurvälfärd, SLU. Foto Anne-Lie Blomström