Sök pengar till hund- och kattforskning 2016

Sök pengar till hund- och kattforskning 2016

Nu är det dags att söka pengar ur Agrias och SKKs Forskningsfond för 2016. Forskare med inriktning på hund och katt är välkomna att söka bidrag.

– Agria avsätter varje år en del av premieinkomsterna till forskning. På hund- och kattområdet gör vi det i samarbete med Svenska Kennelklubben, säger Pekka Olsson, chef för veterinära strategier på Agria Djurförsäkring.

Agria strävar efter att fler sjukdomar ska kunna kan förebyggas, diagnostiseras och behandlas. Under 2015 delade Agria och SKKs forskningsfond ut 5 miljoner till 12 olika projekt vid SLU, Köpenhamns universitet och Veterinärhögskolan i Oslo.

Ansökningssystemet är öppet mellan den 1 juli och den 1 oktober. Forskaren bör vara anknuten till universitet, forskningsinstitutioner och andra organisationer, till exempel djursjukhus.

Agrias och SKKs Forskningsfond är till för att främja forskning om sällskapsdjur inom områden som veterinärmedicin, genetik och etologi, men även forskning om sällskapsdjurens psykiska, sociala och ekonomiska betydelse. Målet är att forskningsresultaten ska komma till praktisk användning och ge bra förutsättningar för framgångsrikt avelsarbete, bättre djurhälsa och djurhållning

För ansökan och mer information, läs här.