Bättre metod för att räkna trombocyter hos katt

Bättre metod för att räkna trombocyter hos katt

Räkning av trombocyter i blodprov från katt ger ofta falskt låga värden med vanlig provtagning med EDTA som antikoagulantia.

Detta beror på att det är mycket vanligt att trombocyter klibbar ihop i stora aggregat och att katt-trombocyter ibland är så stora att de missas vid räkning med vissa metoder. Detta leder till att det är svårt att diagnostisera sann brist på trombocyter (trombocytopeni) hos katt.

I denna studie visades att förekomst av trombocytaggregat kraftigt kan minskas med hjälp av prostaglandin i form av läkemedelsubstansen iloprost (Ilomedin®), som finns tillgängligt som koncentrat till infusionsvätska, lösning 20 mikrog/ml. Iloprost tillsätts till EDTA-provrören i mycket små volymer innan blodprovstagning. Iloprost hämmade trombocytaggregering och gav mer rättvisande antal när trombocyterna räknades med ett modernt optiskt hematologiinstrument (Advia 2120).

Resultaten från denna studie visar att är det möjligt att ställa rätt diagnos hos katter med trombocytopeni.

Källa: SLU

Foto: Shutterstock