Hjärtrytm som verktyg för att bedöma känslor

Forskning vid SLU har gett ett nytt verktyg som kan användas för att bedöma tillfälliga positiva känslotillstånd hos hund.

Känslor påverkar välfärd, men hur vet man när djur upplever positiva känslotillstånd?

I en studie registrerades hjärtfrekvens och variation i hjärtrytm (tidsintervall mellan hjärtslag) hos beaglehundar som väntade på att få tillgång till en mer respektive mindre attraktiv matbelöning eller på att bli klappade av en mer respektive mindre bekant person. Hundarna närmade sig och gick självmant in i det bås där maten eller personen presenterades. En monitor som registrerade hjärtslag satt fastspänd runt hundarnas bröstkorg.

Med hjälp av registrerade data kunde forskarna identifiera specifika förändringar i sympatisk och parasympatisk nervaktivitet som föreslås vara associerade med positiva känslotillstånd. Studien har givit forskarna ett nytt verktyg som kan användas för att bedöma tillfälliga positiva känslotillstånd.

Källa: Framtidens djurhälsa och djurvälfärd, SLU Foto Linda Keeling