Tarmflora en indikation på tarmsjukdom

Tarmflora en indikation på tarmsjukdom

Forskare vid University of California, San Diego har kartlagt förändringar i tarmfloran hos hundar med inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) och upptäckt ett tydligt mönster som skiljer sjuka hundar från friska.

Till undersökningen samlades träckprov från 63 hundar med kroniska tarmbesvär och från 85 friska kontroller in. Proverna analyserades med hjälp av rRNA-sekvensering för att fastställa vilka sorters bakterier som fanns i respektive prov. Skillnaden i flora mellan sjuka och friska hundar var så pass tydlig att forskarna med 90 procents säkerhet kunde avgöra vilka prover som kom från hundar med IBD.

Inflammatorisk tarmsjukdom är ett samlingsbegrepp för olika gastrointestinala åkommor hos både människor och hundar. För att diagnosticera IBD behövs ofta invasiva ingrepp som tarmbiopsier. Tyvärr kan resultatet från studien inte föras över på människor då tarmflororna skiljer sig åt mellan arterna, även hos sjuka individer. Bakterien Fusobacterium finns exempelvis hos människor med IBD, men inte hos sjuka hundar.

Källa: University of California San Diego