Oasmia flyttar veterinärdelen till USA

Oasmia flyttar veterinärdelen till USA

Läkemedelsbolaget Oasmia Pharmaceuticals flyttar sin veterinära verksamhet från Uppsala till USA. Det framgår av bolagets marknadskommunikation.

Baserat på en enligt bolaget oberoende värdering uppgår marknadsvärdet för de immateriella rättigheterna för cancerprodukterna Paccal Vet och Doxophos Vet till mellan 75 och 80 miljoner dollar.

Anledningen till flytten är enligt företagets vd Julian Aleksov att det går snabbare att utveckla veterinärprodukter i USA än i Europa.

Företaget har utsett en rådgivare i New York som ska utreda olika finansiella och strategiska alternativ för veterinärdivisionen. Det kan röra sig om separat börsnotering eller strategiska samarbeten.

Oasmia har återtagit sitt villkorade FDA-godkännande för Paccal Vet för att sänka dosen och minska biverkningarna. Därefter avser man att skicka in en ny ansökan.

Kliniska studieresultat inväntas för Doxophos Vet, vars indikation är lymfom – den mest utbredda cancerformen för hundar. Årliga drabbas enligt bolaget cirka 200 000 hundar enbart i USA.

Henrik Rönnberg, docent och Diplomate ECVIM-CA vid SLU, är verksam vid Oasmia med titeln Chief Medical Officer. Han säger sig vara övertygad om att flytten till USA är helt rätt utifrån ett strategiskt perspektiv.

Oasmia Pharmaceuticals är ett utvecklingsbolag inom human och veterinär onkologi. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Frankfurt Stock Exchange och Nasdaq Capital Markets i New York.

Källor: Oasmia, Nyhetsbyrån Direkt