Björn Meij ny medlem av AniCuras vetenskapliga råd

Björn Meij ny medlem av AniCuras vetenskapliga råd

Björn Meij, professor i smådjurskirurgi vid universitetet i Utrecht i Nederländerna, blir ny medlem av AniCuras vetenskapliga råd.

Han är en nederländsk veterinär, professor och europeisk specialist inom smådjurskirurgi (Diplomate ECVS) sedan 1993. I dag är han chef för den kirurgiska avdelningen vid universitetet i Utrecht, där han leder ett team av specialister inom smådjurskirurgi. Björn Meij är känd för sin forskning inom ortopedi och neurokirurgi.

AniCuras vetenskapliga råd grundades 2013 för att stötta utvecklingen av evidensbaserad djursjukvård, forskning och medicinsk kvalitet inom AniCura. Rådet utvärderar också ansökningar och allokerar medel från AniCuras Forskningsfond.

Under juni månad offentliggörs vilka forskningsprojekt och veterinärer som tilldelas medel från AniCuras Forskningsfond under 2018.

Källa: AniCura