Progesteronanalyser kan minska dräktighetsförluster

Progesteronanalyser kan minska dräktighetsförluster

Bara var tredje insemination på ko ger upphov till kalv. Men dräktighetsförlusterna skulle kunna motverkas genom att använda information från progesteronanalyser som egenskaper i avelsprogrammet. Det visar enstor studie från SLU.

För att få bra ekonomi i en mjölkkobesättning är det viktigt med en väl fungerande fruktsamhet. En viktig del i detta är att djuren blir dräktiga vid planerad tidpunkt och att dräktigheten bibehålls fram till kalvning. Forskare vid SLU har under 16 år studerat andelen dräktighetsförluster efter insemination i en av SLU:s försöksbesättningar.

Studien omfattade 1 343 inseminationer av rasen SRB och 786 inseminationer av rasen holstein. Bland annat registrerades nivåer av reproduktionshormonet progesteron, inseminationsdata och kalvningsdata.

Den största andelen dräktighetsförluster, 29 procent, skedde under de första 25 dagarna efter insemination. Fram till dag 60 förlorades ytterligare 14 procent och därefter 13 procent fram till förväntad kalvning. Förlusterna sågs av djurägaren som omlöpningar, kastningar eller uteblivna kalvningar och sammantaget gav bara var tredje insemination upphov till en fullgången kalv.

Studien visade att svagare brunststyrka gav fler tidiga förluster. Kor med dräktighetsförluster hade högre progesteronnivåer vid inseminering och lägre progesteronnivåer under dräktigheten jämfört med kor som bibehöll dräktigheten. Forskarna drar slutsatsen att dräktighetsförlusterna skulle kunna motverkas genom att använda information från progesteronanalyser som egenskaper i avelsprogrammet.

Länk till publikationen här

Källa: SLU Foto Sofia Nyman