Försöksdjuren har fått ny skyddskommitté

Försöksdjuren har fått ny skyddskommitté

Nationella kommittén för skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål har fått en ny sammansättning. Det meddelar Jordbruksverket. Ordförande i kommittén är divisionsdirektören och veterinären Håkan Henriksson.

Jordbruksverket som är huvudman för kommittén har ansett att kompetensen inom kommittén behövt breddas, vilket är skälet till den nya sammansättningen.

– Kompetensen om hur djurförsök ska kunna ersättas, minskas eller förfinas finns utanför Jordbruksverkets väggar. Därför är det viktigt att vi fått in fler personer från forskarbranschen i den nationella kommittén. Sveriges 3R-centers personal är anställd av Jordbruksverket men verksamheten styrs av den nationella kommittén. Att ha en extern styrgrupp för centret behövs för att verksamheten ska bli värdefull för utvecklingen, säger Håkan Henrikson.

Sammansättning på den nationella kommittén:

 • Håkan Henriksson, Jordbruksverket, ordinarie ordförande
 • Anders Forslid, Lunds universitet, förste vice ordförande
 • Staffan Persson, Djurens Rätt, andre vice ordförande
 • Elin Törnqvist, Karolinska Institutet, ledamot
 • Karin Gabrielsson Morton, Forska utan djurförsök, ledamot
 • Katarina Cvek Hopkins, SLU, ledamot
 • Erika Roman, Uppsala universitet, ledamot
 • Leif Carlsson, Umeå universitet, ledamot
 • Gunnar Cedersund, Linköpings universitet, ledamot
 • Viveka Hillegaart, SCAW, ledamot

Till den nationella kommittén finns även personliga ersättare. Ersättarna arbetar aktivt med att stödja både kommittén och Sveriges 3R-center i projekt och utgör en viktig del i organisationen runt den nationella kommittén.

 • Anna Sandstedt, Jordbruksverke
 • Anna Sandstedt, Jordbruksverket
 • Kristina Fant, RISE
 • Elin Nyman, Linköpings universitet
 • Mats Sjökvist, SCAW
 • Madeleine Le Greves, Uppsala universitet
 • Michael Axelsson, Göteborgs universitet
 • Lotte Martoft, Astra Zeneca

Källa: Jordbruksverket