Ny skala för att gradera fång

Ny skala för att gradera fång

En tysk forskare har tagit fram en mer detaljerad skala för att gradera hästens uppträdande vid fång.

Länge har hästens fångsymtom graderats efter Obel-skalan, som går från Normal till 4. Den togs fram 1948 och var baserad på allvarliga fångfall orsakade av blodförgiftning eller då hästen förätit sig. Den har sedan dess använts över hela världen. Men den skalan är inte längre optimal för att gradera moderna fall av fång, som orsakats av störningar i ämnesomsättningen och oftast har mer gradvisa symtom.

Forskaren Alexandra Meier i Tyskland har därför tagit fram en ny metod för värdering av fångsymtom. Den utgår från poängsättning av fem viktiga kliniska symtom:

  • Att hästen skiftar vikt från ben till ben
  • Hur den reagerar när ena benet lyfts upp
  • Rörelsemönstret i skritt på hårt underlag
  • Hur hästen vänder sig på en liten volt i båda varven
  • Kontroll av digitalpulsen vid kotan

Skalan testades tillsammans med Obel-skalan på 80 hästar på 16 tyska veterinärkliniker. Varje häst graderades fem gånger efter den inledande undersökningen: fyra, nio, 14, 25 och 42 dygn senare. Veterinärerna fann då att tiden för förbättring varierade mellan hästarna och det var svårt att mäta förändringarna i läkningsprocessen med Obel-metoden. Meiers mätmetod kunde registrera mer subtila förändringar under läkningens gång, vilket är till stor hjälp för både veterinär och hästägare.

–Skalan kan även användas för att värdera effekten av eventuella nya läkemedel i framtiden, säger Alexandra Meier.

Det var stora variationer mellan hur snabbt hästarna ändrade beteende allt eftersom de blev bättre. Hälta vid voltvändning kvarstod till exempel längre än vad viktskiftning och reaktion vid benlyft gjorde.

Text: Ingrid Andersson

Artikeln har tidigare publicerats i tidningen Ridsport.

Den nya fångskalan kallas modifierad Obel eller Meier-skalan:

Undersökning Kriterium Beskrivning Poäng Givna Poäng
Steg 1
Kontrollera hur hästen står Skiftar vikt Ingen viktskiftning 0  
Skiftar vikt – inklusive mellan alla ben; ligger mycket och/eller står med sträckta framben. 2  
   

Lyft försiktigt varje hov och sätt genast ner den igen

Lyfta framben Kan göras snabbt och villigt (båda fram) 0  
Ovilligt och genomfört med svårighet (varje framben) 1  
Oförmögen att lyfta hoven eller motstår alla försök att lyfta den (varje framben) 2  
Steg 2
Utförs på hårt underlag. Skritta hästen cirka 30 meter med sidan mot granskaren Stegen i skritt Normala steg 0  
Mild: kort, stel gång – men rör sig fortfarande villigt 1  
Moderat: kort, stel gång – men är ovillig eller har svårt att gå 2  
Mycket svårt att skritta eller kan inte alls * 6  
*tvinga inte hästen att skritta; hoppa över skritt på liten volt och gå direkt till den digitala pulsen    
Vänd med- och motsols på liten volt Rörelsen vid snäv volt Normalt uppförande 0  
Höjer huvudet lite, har svårt att vända men rör sig villigt 1  
Moderat: höjer huvudet kraftigt, vägran eller svårighet att vända 2  
Har mycket svårt att vända, gör det sakta och tydligt smärtsamt 3  
Steg 3
Alla hovar måste stå jämnt på marken Digital puls fram Normal – går att känna, normal styrka utan att vara bultande 0  
Bultande eller snabbare puls (varje framben) 2  
  Total poäng  

 

Källa: The application of a new laminitis scoring method to model the rate and pattern of improvement from equine endocrinopathic laminitis in a clinical setting. Meier, A. et al. 2021 BMC Veterinary Research