Privat aktör tar över beredskapen i Svenljunga

Privat aktör tar över beredskapen i Svenljunga

Privata Djurvårdscentralen i Sexdrega tog över ansvaret för distriktet Svenljunga den 4 april 2023. Därmed finns åter tillgång till veterinär beredskap dygnet runt årets alla dagar, skriver Jordbruksverket i ett pressmeddelande.

Distriktet har sedan den 1 januari 2023 saknat organiserad veterinär beredskap, sedan den privata aktör som sedan 2015 ansvarat för att tillhandahålla veterinär dygnet runt årets alla dagar inte längre hade förutsättningar att arbeta beredskap efter årsskiftet. Jordbruksverket hittade ingen lösning i tid, men gick i januari ut med en upphandling. Nu står det alltså klart att Djurvårdscentralen i Sexdrega tar över.

– Det är mycket glädjande att beredskapen har gått att lösa. Detta innebär att alla djurägare i Svenljunga distrikt åter kommer att kunna ha tillgång till veterinär, dygnet runt året om. Den veterinära beredskapen är en förutsättning för att djurägarna ska kunna leva upp till djurskyddslagstiftningen, säkra ett gott smittskydd, trygga vår livsmedelsförsörjning och stödja företagen på landsbygden, säger Anna Clarin, enhetschef.

Svenljunga distrikt omfattar kommunerna Svenljunga och Tranemo samt delar av kommunerna Bollebygd, Borås, Falkenberg, Mark, Varberg och Ulricehamn.

Det har under flera år blivit allt svårare att upprätthålla en veterinär service i hela landet som även inkluderar beredskap under kvällar, nätter och helger, skriver Jordbruksverket. Flera av de distrikt där beredskapen tidigare har upprätthållits av privata aktörer har fått tas över av Distriktsveterinärerna då de privata aktörerna inte längre upprätthållit beredskapen dygnet runt. Jordbruksverket bedömer att risken är stor för att utvecklingen kommer att fortsätta.

Privata veterinärer utgör den största veterinära resursen i Sverige, och Jordbruksverket anser att de behöver användas effektivare i beredskapsarbetet. Det är därför viktigt att analysera lösningen i Svenljunga och andra distrikt i arbetet med att stärka förutsättningarna för en långsiktigt hållbar veterinär beredskap.

– Det är av största vikt att det blir mer attraktivt för veterinärer att delta i beredskapsarbetet. Därför krävs det kraftigt ökade resurser till veterinär beredskap så att det står i proportion till den samhällsnytta beredskapen utgör, säger Anna Clarin.

Källa: Jordbruksverket