Amerikansk människa smittad av fågelinfluensa via ko

Amerikansk människa smittad av fågelinfluensa via ko

En person i Texas har smittats av fågelinfluensan H5N1 via mjölkkor, skriver Dagens Nyheter. Personen har mycket lindriga symtom.

Det är första gången som en människa smittats av fågelinfluensa via mjölkkor, enligt tidningen. Det högpatogena viruset upptäcktes i mjölkkobesättningar på fyra gårdar i Texas i mars i år. Den människa som smittades håller på att tillfriskna. Röda ögon har varit det enda symtomet. SVA bedömer det som osannolikt att något liknande ska inträffa på svenska mjölkgårdar.

Totalt har enigt WHO 887 människor i 23 länder smittats av H5N1, och hälften har dött. De flesta fall härstammar från andra varianter av viruset än som nu cirkulerar i USA, Europa och och Sydamerika.

– Den variant som cirkulerar nu är mindre smittsam för människor och ger lindrigare symtom. Den kom till Europa första gången 2014, säger Malin Grant, epidemiolog på SVA till DN.

Källa: Dagens Nyheter