Svenska avelsgrisar fria från MRSA

Svenska avelsgrisar fria från MRSA

Svenska avelsgrisbesättningar är fria från den antibiotikaresistenta bakterien MRSA. Det visar resultatet från en kartläggning under hösten 2014 som Svenska Djurhälsovården genomfört tillsammans med Jordbruksverket och SVA.

– Resultatet är ett kvitto på att den svenska modellen för smittskyddsarbetet fungerar. Vi har ett gott smittoläge i dag och det är viktigt att vi behåller det. I det fortsatta arbetet kommer berörda folkhälso- och djurhälsomyndigheter bland annat värdera risken för att smitta förs in i svenska grisbesättningar via människor, säger Ingrid Eilertz chef för avdelningen för djurskydd och hälsa på Jordbruksverket.

I flera andra länder ökar spridningen av MRSA från grisar till människor. I första hand drabbas personer som arbetar med grisar, men även andra personer har blivit smittade. De provtagningar som är gjorda på grisar, och den statistik som finns på smittade människor, visar att vi fortfarande har en gynnsam situation i Sverige.

Både myndigheterna och grisnäringen har sedan flera decennier arbetat med förebyggande åtgärder som har effekt mot MRSA och andra smittor. Arbetet sker enligt den svenska modellen, där grundtanken är att det är bättre att förebygga än att behandla. Ett exempel är näringens egen importkontroll som görs genom Svenska Djurbönders Smittskyddskontroll. Den innebär att avelsgrisar som tas in till Sverige provtas, bland annat för MRSA.

Sverige har just nu ett unikt läge där den främsta uppgiften blir att förhindra att MRSA kommer in via människor och får fäste i djurbesättningarna. Förutom åtgärder som förhindrar införsel av smittade djur handlar det om fortsatt förebyggande hygienarbete och att stärka smittskyddet mellan djur och personal, så att smitta från människor till djur kan förhindras.

Källa: Jordbruksverket