Ny generation vacciner mot RS-virus hos kalvar

Ny generation vacciner mot RS-virus hos kalvar

 

 

Dagens vacciner ger kalvar ofullständigt skydd mot BRSV, men nu är en ny generation vacciner på väg. De nya vaccinerna är framtagna med hjälp av modern genteknik och tester på kalvar har varit mycket lovande. Om detta skriver Krister Blodörn i en avhandling från SLU.

BRSV (Bovint respiratoriskt syncytialt virus) är en vanlig orsak till luftvägssjukdomar hos nötboskap i hela världen. Trots att viruset identifierades för mer än 40 år sedan saknas ännu vacciner som ger kalvar ett långvarigt skydd. Ett annat problem med de vaccin som finns på marknaden är att immunologiska diagnostiska tester inte kan skilja på smittade djur och djur som har vaccinerats.

BRSV drabbar nötboskap i alla åldrar, men allvarlig luftrörsinfektion och lunginflammation ses oftast hos unga kalvar. Om kalvarna får tillräckligt med råmjölk av god kvalitet kan de få ett tillfälligt skydd mot infektion. Den passiva immunitet som kalven får av antikroppar i råmjölken gör dock att vaccinering med konventionella vacciner under de första livsmånaderna inte sätter igång kalvens eget immunförsvar.

Krister Blodörn från SLU har arbetat med en ny generation av BRSV-vacciner, som inte består av hela virus. I sin doktorsavhandling beskriver han fyra nya vaccinkandidater med olika verkningssätt, varav tre gav kalvar med passiv immunitet ett gott eller mycket gott skydd mot infektion.

Ett av dessa vacciner består av ett levande virus, som modifierats så att ett virusprotein saknas, för att ge immunitet utan sjukdom eller spridning av virus vid vaccinering. De andra vaccinerna innehåller substanser som stimulerar immunförsvaret samt några virusproteiner som är viktiga för ett effektivt immunsvar. Samtidigt saknas andra virusprotein som därmed kan ligga till grund för en immunologisk diagnostik som identifierar djur med ”riktig” smitta. I avhandlingen beskriver Krister Blodörn också hur dessa vaccinkandidater verkar, genom delvis olika mekanismer.

– Nästa steg är att utforska hur långvarigt skydd dessa nya vacciner ger, samt om effekten kan förbättras ytterligare, exempelvis genom kombinerad vaccination, säger Krister Blodörn. Dessutom måste vi kontrollera att infekterade djur, som är smittsamma eller har varit smittsamma, verkligen kan urskiljas bland djur som har skyddats av dessa vacciner. Då kan vi följa upp vaccinernas effekt och säkerhet på ett helt nytt sätt.

Vaccinforskningen leder till nya kunskaper om hur BRSV och immunförsvaret hos kalvar fungerar. Denna kunskap är intressant även för humanmedicinen, då det finns ett liknande RS-virus som är en betydande orsak till luftrörskatarr och lunginflammation hos små barn.

Källa: SLU