Agria utökar satsning på hästforskning

Agria utökar satsning på hästforskning

I år avsätter Agria 1,7 miljoner till hästforskning i samarbete med Stiftelsen Hästforskning. Läs vilka projekt som fått forskningsbidrag. På bilden Stefan Johansson, Stiftelsen Hästforskning, och Birger Lövgren, vd Agria Djurförsäkring.

Varje år avsätter Agria en del av premieintäkterna till forskning för hästars hälsa, djurhållning och skadeförebyggande arbete. Nu ökar Agria forskningsbidraget med 200 000 kronor per år och därmed avsätts 1,7 miljoner årligen till forskningsfonden.

– Agrias samarbete med Stiftelsen Hästforskning bidrar till friskare och mer hållbara hästar i Sverige. De utvalda forskningsprojekten fokuserar på hästens vanligaste skador och resultaten är väsentliga för vår dagliga verksamhet, säger Birger Lövgren, vd på Agria Djurförsäkring.

Inom Stiftelsen Hästforskningen finns forskningskommittén som tar fram förslag till fördelning av forskningsmedel. Slutligen är det styrelsen som beslutar vilka projekt som beviljas. Målet är att forskningsresultaten ska komma till praktisk användning och ge bra förutsättningar för framgångsrikt avelsarbete, bättre djurhälsa, djurhållning och skadeförebyggande arbete.

– Vi har samarbetat med Agria under tio år. I vår gemensamma strävan mot friska hästar kan vi tillsammans minska återkommande skador bland hästar, säger Stefan Johansson, ordförande i Stiftelsen Hästforskning.

Forskningen ska också bidra till att skapa ökad förståelse hos allmänheten om hästens betydelse för att förbättra hälsan för människor och de positiva effekter som umgänge med djur ger för samhället i stort.

Under 2015 delade Agria ut 1,5 miljoner kronor till forskningsprojekt.

Läs mer om 2015 års forskningsprojekt här.

Lista på beviljade projekt finns på stiftelsens webbplats, www.hastforskning.se.

Källa: Agria