SLU: 2015 års hedersdoktorer utsedda

SLU: 2015 års hedersdoktorer utsedda

Sex forskare blir hedersdoktorer vid SLU i år. Två av dem har veterinärmedicinsk inriktning. Gunnela Ståhle och Brian Perry (bilden).

Gunnela Ståhle, agronom, samhällsdebattör och bloggare, är och har under decennier varit, en ledande, engagerade och drivande kraft för svensk livsmedelssektor. Hon har engagerat sig för de stora utmaningarna inom livsmedelsförsörjningen, nationellt så väl som globalt bland annat genom sitt arbete inom LRF och som ordförande i EU-kommissionens tidigare grupp för djurskydd.

Brian Perry, professor, är en världsledande expert inom tillämpad veterinär epidemiologi som har publicerat mer än 250 granskade vetenskapliga artiklar inom området. Han har under hela sitt yrkesliv verkat på den internationella arenan och gjort enastående insatser för djurvälfärd och djurhälsa i utvecklingsländer och därigenom förbättrade ekonomiska förutsättningar för djurhållningen där.

De övriga fyra hedersdoktorerna är:

Detlef Weigel, chef för institutionen för molekylärbiologi vid Max Planck institutet för utvecklingsbiologi i Tübingen, Tyskland, utses till hedersdoktor av fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap. Detlef Weigel är världsledande inom växtgenetik, genomik och utvecklingsbiologi. Detlef Weigel kommer inte att kunna närvara vid årets promotion och han kommer därför att promoveras till hedersdoktor 2016.

Charles Francis, University of Nebraska-Lincoln, USA, utses till hedersdoktor av fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap. Professor Charles Francis har en ytterst stark internationell vetenskaplig profil inom forskningen om hållbara odlingssystem, utbildning och samverkan.

Juha Hyyppä är professor och ”head of department” vid Geodetiska institutet i Finland sedan 2000, samt director of Centre of Excellence in Laser Scanning Research. Bland annat är han en av de främsta i världen när det gäller de tekniska aspekterna av laserfjärranalys av skog.

Hans Eliasson, tidigare vd för Komatsu Forest och styrelseordförande för Skogstekniska klustret har och har haft stor betydelse för fakulteten för skogsvetenskap, särskilt dess verksamhet och utveckling inom området skogsteknologi.

Föreläsningar av hedersdoktorerna hålls den 2 oktober i hörsalen på Loftet, Ultuna, i samband med årets doktorspromotion.

(Källa: SLU)