Bakterier i fölets fostervattnen troligen inte skadligt

Bakterier i fölets fostervattnen troligen inte skadligt

En ny studie visar att bakterieförekomst i fostervattnet hos föl förmodligen inte är skadligt och författarna föreslår i stället att bakterierna kan vara av betydelse för immunitetsutvecklingen hos det nyfödda fölet.

Läs hela studien här:

Källa: SLU

Foto: Nigel Dowsett