Kryptosporidier hos dikor smittar inte

Kryptosporidier hos dikor smittar inte

Risken för att kryptosporidier hos dikor ska smitta till människa är begränsad. Det visar resultaten av en undersökning som SVA har gjort på kalvar i svenska dikobesättningar.

Resultaten visar att kryptosporidieinfektion är vanlig hos kalvar i svenska dikobesättningar och att C. bovis, en för människor ofarlig art, är den vanligaste arten. Cirka 8 procent av kalvarna utsöndrade C. parvum. Att det var en liten andel kalvar som utsöndrade C. parvum i kombination med att utsöndringsnivåerna var låga, gör att dikobesättningar på bete sannolikt har en begränsad betydelse som orsak till vattenburen smitta till människor.

Läs hela studien här:

Källa: SLU

Foto: Conny Sjöström