Kryptosporidier hos dikor smittar inte

Risken för att kryptosporidier hos dikor ska smitta till människa är begränsad. Det visar resultaten av en undersökning som SVA har gjort på kalvar i svenska dikobesättningar.

Resultaten visar att kryptosporidieinfektion är vanlig hos kalvar i svenska dikobesättningar och att C. bovis, en för människor ofarlig art, är den vanligaste arten. Cirka 8 procent av kalvarna utsöndrade C. parvum. Att det var en liten andel kalvar som utsöndrade C. parvum i kombination med att utsöndringsnivåerna var låga, gör att dikobesättningar på bete sannolikt har en begränsad betydelse som orsak till vattenburen smitta till människor.

Läs hela studien här:

Källa: SLU

Foto: Conny Sjöström