Toxoplasma vanligare hos ekologiska grisar

Toxoplasma vanligare hos ekologiska grisar

I en studie från SLU fann man att konventionellt uppfödda slaktsvin i Sverige hade en låg förekomst (1 procent) av Toxoplasma medan den var högre (8 procent) hos grisar i ekologisk uppfödning. Detta visade sig vara förknippat med djurens betesgång snarare än med andra faktorer i denna uppfödningsform.

Någon organiserad kontroll av Toxoplasma hos gris sker inte, men eftersom parasiterna dödas när köttet upphettas till mer än +65°C så rekommenderas att man inte äter otillräckligt upphettat (rosa) kött från gris.

Toxoplasma är en encellig parasit som kan infektera både djur och människor. Om en gravid kvinna smittas kan parasiten orsaka fosterskador. Den kan möjligen också bidra till vissa psykiatriska tillstånd.

Människor smittas genom att äta otillräckligt upphettat kött från infekterade djur, som gris eller får. Köttproducerande djur smittas i sin tur via foder, vatten eller jord som kontaminerats via avföring från katter.

Länk till artikeln

Källa: SLU