Hopp om behandling mot luftvägsinflammation

Hopp om behandling mot luftvägsinflammation

En studie från SLU, gjord av bland andra Sara Wernersson, visar att mastceller från hästens luftvägar är känsliga för lysosom-nedbrytande ämnen – precis som mastceller från mus och människa.

Luftvägsinflammation är ett utbrett hälsoproblem hos hästar. Sjukdomen är ofta associerad med lokal ansamling av inflammatoriska celler, exempelvis mastceller. Hästar med ett ökat antal mastceller i luftvägarna svarar dåligt på traditionell behandling och det finns därför ett stort behov av att utveckla nya mastcells-riktade terapier.

Tidigare försök har visat att mastceller från mus och människa är mycket känsliga för ämnen som kan punktera cellernas lysosomer. Lysosomer är den struktur i celler som fungerar som reningsverk och bland annat bryter ner bakterier och större partiklar.

Den här studien visar att mastceller från hästens luftvägar också är känsliga för lysosom-nedbrytande ämnen. Olika koncentrationer av denna typ av ämnen tillsattes i laboratoriemiljö till luftvägsceller från hästar.

Resultaten visade en tydlig dos-beroende minskning av antalet mastceller, medan andra celltyper var opåverkade eller bara delvis påverkade. Lysosom-nedbrytande ämnen har därmed potential för att kunna användas i framtida mastcells-riktade läkemedel för behandling av luftvägsinflammation hos hästar.

Länk till publikationen här