Forskningsprojekt om mugg får anslag

Forskningsprojekt om mugg får anslag

Ett projekt har beviljats i vinterns specialutlysning om mugg och rasp på raserna dölehäst och nordsvensk brukshäst. Forskargruppen ska bland annat ta fram metoder för att upptäcka och behandla kvalstret Chorioptes equi som kan orsaka hudlidandet.

I projektet samarbetar forskare från SVA och SLU samt Norges veterinärinstitut i Norge. Forskarna kommer att ta sig an olika aspekter av mugg och rasp, inflammation i huden på nedre delarna av hästens ben. Målet är att förbättra möjligheterna att diagnostisera och behandla mugg och rasp hos nordsvensk brukshäst och dölehäst, med fokus på de bakomliggande orsakerna Chorioptes-kvalster (”fotskabb”), svamp och bakterier.

Forskarna kommer att undersöka hur vanliga åkommorna är, karakterisera mugg och rasp kliniskt och mikrobiologiskt, utveckla PCR-diagnostik för att upptäcka Chorioptes-kvalster i svabbprov från huden, jämföra metoder för att ta prov och diagnostisera kvalstret samt utvärdera effekten av olika behandlingsstrategier mot Chorioptes-kvalster och mot svamp och bakterier.

– Det är bra att forskarna tar sig an de här hudåkommorna ur ett så brett perspektiv. Projektet kan leda till ett rejält kunskapslyft och komma till verklig nytta för hästar med dessa lidanden, säger Peter Kallings, Stiftelsen Hästforsknings forskningschef.

Källa: Stiftelsen Hästforskning