Fler arbetsuppgifter ger färre och långsammare djurskyddskontroller

Fler arbetsuppgifter ger färre och långsammare djurskyddskontroller

Både lantbrukare och Jordbruksverket är oroade över att antalet djurskyddskontroller är färre, samtidigt som handläggningstiderna har blivit längre. Det senare kan bland annat förklaras med att länsstyrelserna har tagit över en del arbetsuppgifter från polisen. Det skriver tidningen ATL.

Enligt ATL finns sedan tidigare ett missnöje bland lantbrukarna med djurskyddsinspektioner och länsveterinärer. Nu visar Jordbruksverkets rapport ”Djurskyddskontrollen 2018 – en redovisning av Länsstyrelsernas arbete” att Länsstyrelsen utförde 10 400 djurskyddskontroller 2018, vilket var 440 färre än 2017 och 510 färre än 2016. Tidsåtgången för normalkontroller ökade från 8,1 timmar 2017 till 8,5 timmar 2018. Vidare visar rapporten att endast 13 av 21 län klarar att skicka rapportkontroller inom 21 dagar, vilket är målet för 90 procent av kontrollrapporterna.

Jordbruksverket har listat tidsåtgången för en normalkontroll län för län. Den visar stora skillnader. I Stockholm tar en normalkontroll för alla djurhållare utom dem med sällskapsdjur, 24,3 timmar. I Blekinge tar det 3,8 timmar.

Samtidigt ökade antalet antalet anställda med 17 årsarbetskrafter mellan 2017 och 2018. Trots fler anställda, gjordes färre kontroller.

För att förbättra kontrollarbetet förstärks Rådet för djurskyddskontroll med ytterligare två personer, skriver ATL. Dessa är Helena Jonsson, landshövding i Jönköping och tidigare LRF-ordförande, samt Ola Melin, länsöverdirektör i Skåne län.

Källa: ATL