Låg förekomst av Mycoplasma bovis i Sverige

Låg förekomst av Mycoplasma bovis i Sverige

Förekomsten av Mycoplasma bovis är låg i Sverige. Det visar en anonym tankmjölksundersökning som genomförts av Emma Hurri (bilden), doktorand vid SVA och SLU samt Växa Sverige under vintern 2019-2020. Vid undersökningen analyserades samtliga mjölkkobesättningar i landet för bakterien och antikroppar.

Mycoplasma bovis är en bakterie som upptäcktes för första gången i Sverige 2011 och som drabbar mjölkkor och kalvar. Den orsakar framför allt lunginflammation och ledinflammation hos kalvar, samt juverinflammation och ledinflammation hos kor. Bakterien är resistent mot vanligt penicillin och kräver därför bredspektrumantibiotika, vilket ökar risken för resistens. Den smittar inte till människa.

–Behandlingen fungerar dessvärre inte alltid och infektionen riskerar därmed att bli kronisk med djurlidande och avlivning eller slakt som följd, säger Emma Hurri.

I studien påvisades antikroppar i 5 procent av proverna. Variationen var stor mellan länen – mellan 0 och 19 procent. De län som hade högst förekomst var Skåne och Kalmar, därefter följde Blekinge, Kronoberg, Östergötland, Halland, Jönköping, Gotland, Västra Götaland och Uppsala. De nordliga regionerna hade inga besättningar med antikroppar mot Mycoplasma bovis.

Som jämförelse kan nämnas att i Danmark har man funnit ungefär samma andel gårdar med antikroppar som i Sverige.

–Studien visar att vi har ett fortsatt relativt gynnsamt läge när det gäller Mycoplasma bovis på svenska mjölkgårdar och en god chans att begränsa smittspridningen. Men det är viktigt att vara försiktig vid inköp av levande djur eftersom de är den viktigaste smittkällan, säger Emma Hurri.

Det är första gången antikroppar analyseras i en sådan undersökning i Sverige. Analysen av antikroppar i mjölk kan inte skilda på en pågående och en historisk infektion. Ett positivt prov innebär att kon har stött på Mycoplasma bovis. Studier visar att kor kan ha kvar antikroppar i minst 1,5 till två år.

Samma prover från denna tankmjölksundersökning analyserades även med den molekylärbiologiska metoden polymeraskedjereaktion (pcr). Då var alla prover negativt. Den metoden undersöker förekomst av själva bakterien i provat. Eftersom Mycoplasma bovis utsöndras ojämnt kan det hända att bakterien inte finns med vid provtagning, även när den finns i djurbesättningen. Vi andra nyligen utförda undersökningar har den dock påvisats i svenska nötbesättningar med pcr, både i tankmjölk och i nässvabbar. Vid en tidigare tankmjölksundersökning från 2016 analyserades proverna enbart med pcr. Då hittades bakterien hos 0,3 procent av gårdarna.