SLU-forskning satsar på komparativ medicin

SLU-forskning satsar på komparativ medicin
Några av människans sjukdomar som cancer, allergier, hjärt- och kärlsjukdomar, ärftliga näthinnesjukdomar samt neurologiska sjukdomar drabbar även hundar. Nu gör SLU en forskningssatsning i komparativ medicin för att bättre förstå dessa sjukdomar och förbättra diagnostik, förebyggande åtgärder och behandlingar som leder till ökad hälsa och livskvalitet, både för djur och människor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Hundar dricker samma vatten, äter ofta samma mat och har en nästan identisk genuppsättning som människor. Ingen annan art, utöver människan, söker så frekvent medicinsk vård, diagnostiseras och får behandling. Hunden är därför utmärkt som modelldjur för olika sjukdomar.

– Humanmedicin och veterinärmedicin har mycket gemensamt. Cancerformer som utvecklas hos hundar är lika de som drabbar oss människor. Genom att dra nytta av erfarenheter från veterinärmedicin och studera sambanden med humanmedicin kan vi snabbare utveckla behandlingar som hjälper våra cancerpatienter, både människor och hundar, säger Magnus Åbrink, docent vid institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap.

Tack vare en generös donation har Skriftställare Birgitta Carlssons fond vid SLU upprättats. Det för det möjligt att inom kort starta fem forskningsprojekt om hundars och människors sjukdomar vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap.

Ett av projekten har fokus på aggressiv, spridd cancer hos människa och hund, ett annat ska kartlägga tumörer hos hund på genetisk nivå samt hur tumörerna manipulerar och samspelar med individens immunförsvar. Ökad kunskap om hjärninflammation hos hund, och jämförelser mellan hund och människa för att hitta gemensamma sjukdomsmönster är ett tredje projekt. Övriga handlar bland annat om att identifiera fler gener hos hundar som orsakar ärftliga degenerativa näthinnesjukdomar. Det skulle kunna till bättre behandlingsmetoder för människor. Ytterligare ett projekt syftar till att bättre förstå hur hundars och människors personlighet sätts i samband med stresskänslighet, smärtkänslighet och smärtuttryck.

Källa: SLU