Livsmedelsverket

Nu ska köttkontrollen moderniseras

Nu ska köttkontrollen moderniseras

Nästa vecka, den 7-8 mars, anordnar Livsmedelsverket en nordisk konferens om moderniserad köttkontroll vid SLU i Uppsala. Omkring 100 personer väntas delta. Konferensen, som har…