Nu ska köttkontrollen moderniseras

Nu ska köttkontrollen moderniseras

Nästa vecka, den 7-8 mars, anordnar Livsmedelsverket en nordisk konferens om moderniserad köttkontroll vid SLU i Uppsala. Omkring 100 personer väntas delta.

Konferensen, som har rubriken Nordic Meeting on the Modernisation of Meat Control and Animal Welfare Inspection at Slaughterhouses, arrangeras gemensamt av Livsmedelsverket och SLU. Den kommer att samla representanter för myndigheter, vetenskapliga institutioner och branschorganisationer i de nordiska länderna.

Bland ämnen som avhandlas kan nämnas modernisering av köttbesiktning, djurvälfärd, EU-lagstiftning och vidareutbildning av officiella assistenter.

Årets konferens i Uppsala koordineras av Naser Arzoomand, till vardags veterinärinspektör i Västra Götaland team Skaraborg i Skövde.

– Vi har mycket kontakt och handel inom Norden. Djurägare, slakterier och näringarna är integrerade med varandra. Därför vore det dumt att ha olika bedömningsgrunder vid köttinspektion på slakterier, säger Naser Arzoomand.

Bland föreläsarna på konferensen kan nämnas professor Lis Alban från universitetet i Köpenhamn, instittutionen för veterinär sjukdomsbiologi, universitetslektor Janne Lundén från Helsingfors universitet, professor Frode Veggeland från Norges forskningsinstitut för bioekonomi och professor Ivar Vågsholm från SLU och professor Lotta Berg, SLU. Föreläsningar kommer även att hållas av representanter för både EFSA och EU-kommissionen.

Fotnot: Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och FCI för information från livsmedelskedjan

Ett längre reportage om moderniseringen av köttkontrollen kommer i nästa nummer av VeterinärMagazinet

Text: Ingrid Kindahl