SVA säljer patent för upptäckt av fågelinfluensa

SVA säljer patent för upptäckt av fågelinfluensa

Molekylärbiologen och forskaren Mikael Leijon, SVA, har uppfunnit en metod för att billigt, snabbt och enkelt analysera prover för fågelinfluensa i fält. Nu tar ett företag i Stockholm över patentet för att försöka få ut det på marknaden.

Arbetet med den nya diagnostikmetoden började för drygt fem år sedan. Det som tidigare krävde en genomsekvensiering på laboratorium, till exempel vid SVA, kan nu utföras ute i fält. Med hjälp av till exempel ett luftvägsprov från en misstänkt smittad fågel, kan man med ett så kallat pcr-instrument snabbt ställa rätt diagnos.

– Metoden går ut på att man analyserar provet med en särskild reagensblandning. Den tar hänsyn till den stora sekvensvariationen som finns hos fågelinfluensavirusets gener. Just detta är viktigt eftersom det är ett stort problem att influensavirus muterar, förändras, hela tiden. Det finns ingen annan produkt som liknar denna, säger Mikael Leijon.

Tänkbara användningsområden är till exempel i u-länder, där tillgången på tekniskt välutrustade laboratorier med kapacitet att diagnostisera fågelinfluensa kan vara begränsad. I stället för att skicka proverna utomlands kan man själv redan ute i fält få rätt svar med hjälp av den metod och det kit som SVA har utvecklat, samt ett portabelt pcr-instrument.

– Det är en enkel, billig och snabb metod. Inom några timmar har man analysresultatet.

SVA är framgångsrikt på diagnostikområdet och har flera internationellt erkända experter. Men eftersom SVA är en myndighet kan kommersialisering och marknadsintroduktion inte ske här. Samtidigt vill SVA främja innovation och ge förutsättningar för nya arbetstillfällen.

Därför säljs nu produkten till diagnostikföretaget Redhot Diagnostics AB. Både företaget och SVA är medlemmar av Uppsala Bio, som är ett nätverk för life science-sektorn inom Uppsala-Stockholmregionen.

Foto: Krisinformation.se

Källa: SVA