Äggskalet skvallrar om hönans stress

Äggskalet skvallrar om hönans stress
Äggskal som är ”knöliga” i toppen kan vara ett tecken på att hönan är stressad. Det visar en doktorsavhandling från SLU.

Det finns många olika metoder för att bedöma hur värphönsen mår, och det råder osäkerhet kring hur väl olika metoder verkligen reflekterar stress och välfärd. Nu har Malin Alm, husdjursagronom vid SLU, jämfört metoderna.

En metod som visade sig ha stor potential var att granska äggskalets utseende, men flera metoder bör användas för att ge en enhetlig bild.

Malin Alm undersökte och jämförde därför ett stort antal av dessa välfärdsmetoder i sin doktorsavhandling. Hon studerade bland annat hur metoderna fungerade när hönorna blev utsatta för olika påfrestande situationer, och hur till exempel olika sorters foder, hönornas ålder och tid på dygnet kunde påverka resultaten.

– Vid en relativt kortvarig stress ökade mängden stresshormon i gödseln och i äggen, berättar Malin Alm.

Antalet ägg med olika avvikelser på äggskalen ökade och förhållandet mellan olika typer av vita blodkroppar i blodet förändrades. På längre sikt avspeglades hönornas välmående väl genom skillnader i hönornas befjädring samt i hur rädda hönorna var, men också i antalet ägg med avvikelser på skalen.

Malin Alm såg flera olika förändringar på äggskalen. Ägg med lite ”knöligt” skal på toppen var en särskilt intressant avvikelse som tidigare inte undersökts. En ökad andel ägg med knölig topp registrerades dels efter det att hönorna hade utsatts för en kortvarig stress, dels i grupper av hönor som på längre sikt uppvisade sämre välfärd enligt andra metoder.

– Därmed är det möjligt att andelen ägg med knölig topp skulle kunna fungera som en billig och lättanvänd välfärdsmetod som kan användas utan att störa hönorna.

Sammanfattningsvis visar Malin Alms doktorsavhandling att det finns många faktorer som kan påverka resultaten av olika välfärdsmetoder. Metoderna verkar också fungera olika bra för att spåra skillnader i stress och välfärd, beroende på i vilken situation de används.

– Detta talar för att flera metoder bör användas för att man på ett så tillförlitligt sätt som möjligt kunna bedöma nivåer av stress och välfärd, säger Malin Alm.

Källa: SLU