Svenska antibiotikaexperter tar emot forskare från Kina

Svenska antibiotikaexperter tar emot forskare från Kina

SVA får under denna vecka besök av två forskare från Kina. Besöket är en del av kunskapsutbytet mellan Sverige och Kina inom projektet IMPACT. Syftet med IMPACT är att undersöka förekomst och spridning av resistenta bakterier i Kina, hos människor, djur och miljö. Även inställning och beteenden vid användning av antibiotika undersöks.

Huvudsyftet med besöket är att få kunskap om hur svensk djurproduktion ser ut och fungerar. Kineserna är särskilt intresserade av att lära sig mer om hur Sverige kan hålla antibiotikaförbrukningen så låg inom djurproduktionen och samtidigt ha ett relativt gott sjukdomsläge bland lantbruksdjur.

Gästerna som kommer från ”Institute of Animal Science and Veterinary Medicine, Shandong Academy of Agricultural Science” är professor Baohua Huang, generaldirektör för institutet, och dr Yuqing Liu, forskare vid institutet. Den senare har ett specifikt intresse för antibiotikaresistens och antibiotikaresistenstestning. Han ansvarar också för att höja kvalitén bland de veterinärmedicinska laboratorierna i Kina.

Forskare Stefan Börjesson (bilden) är koordinator vid SVA för IMPACT, och värd för besöket tillsammans med olika djurslagsexperter från SVA.

Källa: SVA Foto Anna Duse