Bästa metoden för att frysa hingstsperma

Bästa metoden för att frysa hingstsperma

Borttagning av seminalplasman tycks vara den bästa metoden vid beredning av hingstsperma för frysning. Den visar en jämförelse som gjorts vid SLU.

Insemination med frusen sperma blir allt vanligare inom hästaveln. Trots många försök att förbättra överlevnaden av hingstspermier vid frysning är det fortfarande bara möjligt att frysa spermier från vissa hingstar. Hos vissa arter, som grisar, har tidigare studier visat att spermieöverlevnaden vid frysning kan ökas genom tillsats av seminalplasma, den vätska som naturligt omger spermierna i ett ejakulat.

Forskare från SLU har tillsammans med internationella kolleger jämfört hur olika metoder för frysning påverkar överlevnaden av hingstspermier. Spermaprover samlades från 12 hingstar och seminalplasman avlägsnades genom kolloidcentrifugering, en sorts filtrering som avskiljer spermierna från seminalplasma utan att skada dem. Efter frysning jämfördes överlevnaden hos spermier som antingen 1) fått tillsats av seminalplasma från hingstar vars spermier visat god överlevnad vid frysning 2) fått tillsats av seminalplasma från hingstar vars spermier inte överlevde frysning så bra 3) frusits utan seminalplasma eller 4) frusits konventionellt med delar av den ursprungliga seminalplasma bortfiltrerad (den vanligaste metod som används idag).

Efter upptining visade proverna som frusits utan seminalplasma högst överlevnad. Det var ingen skillnad på frysning med seminalplasma från bra eller dåliga frysare. Avlägsnande av seminalplasman genom kolloidcentrifugering tycks vara den bästa metoden att använda vid beredning av hingstsperma för frysning.

Källa: SLU