Debatt: Sveriges djurhälsa hotad av EU

Debatt: Sveriges djurhälsa hotad av EU

Fruktade djursjukdomar som PRRS och paratuberkulos kan få fäste i Sverige om EU-kommissionen får som den vill. Det framgår av en debattartikel i SvD, som bland andra undertecknats av SVF:s ordförande Katja Puustinen.

Den goda djurhållningen och den låga användningen av antibiotika i Sverige beror på att sjukdomar som PRRS och paratuberkulos har hållits utanför landets gränser. Detta tack vare provtagning av djur före import. Skulle sjukdomarna få fäste i Sverige blir det enligt debattörerna omöjligt att bli av med dem. PRRS uppges i dag vara en av de globalt allvarligaste grissjukdomarna som bidrar till stor användning av antibiotika.

I frihandelns namn föreslår nu EU-kommissionen försämrade möjligheter att genomföra provtagningar vid import. EU:s kommitté för djurhälsa och djurskydd kommer inom kort att besluta om vilka djursjukdomar som medlemsländerna ska ha rätt att få skydda sig ifrån vid gränshandel. Då ska de inte längre vara möjligt att kräva provtagning av paratuberkulos och PRRS.

Regeringen måste nu hjälpa djuruppfödare att skydda sina djur, skriver debattörerna. I annat fall kan det leda till stort lidande för djuren. Släpper man på provtagningskravet strider det dessutom mot regeringens egen antibiotikastrategi, heter det i debattartikeln. Oroväckande nog uppges landsbygdsminister Sven-Erik Bucht ha gjort uttalanden om att regeringen inte tänker motsätta sig EU-kommissionens förslag.

Artikeln har skrivits under av Åsa Odell, ordförande i LRF Kött, Katja Puustinen, ordförande i SVF, Ingemar Olsson, ordförande i Sveriges Grisföretagare, Kan Forsell, ordförande i Sveriges Nötköttsproducenter, Kees de Jong, vd Gård o& Djurhälsan och Erik Lindahl, vd Lundens Djurhälsa.

Källa: SvD