Guldfågeln dras inför rätta efter slakteriskandal

Guldfågeln dras inför rätta efter slakteriskandal

Kycklingar vid Guldfågelns kycklingslakteri på Öland har skållats levande. Det skedde vid minst fyra tillfällen förra året. Länsstyrelsen i Kalmar kommer nu att åtalsanmäla Guldfågeln för brott mot djurskyddslagen. Det uppger SVT.

Livsmedelsverkets veterinärer upptäckte vid fyra stickprovskontroller att minst tio kycklingar skållats levande. Att det kunde ske berodde på att avlivningen misslyckats och slakteripersonalen inte upptäckte att kycklingarna fortfarande levde när de nådde det skållheta vattnet.

–Det är sånt som inte får förekomma, det är djurskyddsmässigt inte acceptabelt. Om kycklingarna hunnit vakna upp från bedövningen när de kommer till ”skållen”, har de bränts i det heta vattnet. Och det får man utgå ifrån är både smärtsamt och ångestframkallande, säger Lotta Berg till SVT. Hon är veterinär och professor på Nationellt centrum för djurvälfärd vid SLU.

Guldfågelns vd Peter Andersson säger att han ser mycket allvarligt på det som hänt. En rad förbättringar har införts på slakteriet för att undvika att kycklingar skållas levande.

– Vi har gjort fel. Detta är händelser som går ett år tillbaka i tiden. Vi hanterar årligen 25 miljoner kycklingar på Öland. Detta handlar om tio kycklingar. Och tio kycklingar är tio kycklingar för mycket, han.

Nu har företaget enligt Peter Andersson investerat i ny teknisk utrustning, ändat arbetssätt vid de manuella kontrollstationerna, sett över rutiner och vidareutbildat personal. Han uppger att åtgärderna haft effekt och att inget nytt fall har inträffat sedan mitten av augusti.

Länsstyrelsen i Kalmar kommer att åtalsanmäla Guldfågelns kycklingsslakteri för brott mot djurskyddslagen.

Källa: SVT