Tyngre ryttare påverkar inte hästen på kort sikt

Tyngre ryttare påverkar inte hästen på kort sikt

Om ryttarvikten ökar med 15-25 procent, påverkas inte hästen på kort sikt. Det visar en internationell studie med forskare från Danmark, Frankrike och SLU.

Hur ryttarens vikt påverkar hästens hälsa och välfärd är ett omdebatterat ämne eftersom ingen vet hur tunga ryttare en häst kan bära. En internationell studie, med forskare från Danmark, Frankrike och sLU, har undersökt hur en ökning av ryttarens vikt påverkar hästen vid ridning.

Tjugo ryttare deltog med sina hästar i studien och red ett standardiserat dressyrprogram tre gånger. Varje ryttare red med en väst som försågs med blyvikter och på så sätt kunde ryttarens vikt ökas med 15 respektive 25 procent under två av ritterna. Hästarnas nivå av stresshormonet kortisol i saliven, deras hjärtfrekvens och grad av rörelseasymmetri mättes före och efter varje ritt. Rörelseasymmetrier är ett mått på hur ojämnt hästen rör sig och kan visa eventuell negativ påverkan på rörelseapparaten. Även hästarnas beteende under själva ritten bedömdes.

Kortisolnivåerna steg generellt efter ritten men ryttarens ökade vikt hade ingen effekt på kortisolnivåerna. Inte heller hästens hjärtfrekvens, grad av rörelseasymmetri eller beteende påverkades av den ökade vikten.

Slutsatsen av studien är att en ökad ryttarvikt med 15-25 procent inte påverkade hästarna på kort sikt. Men ytterligare studier behövs för att hitta eventuella långsiktiga effekter av tyngre ryttare. Studier av hästar som utför andra typer av träning behövs för att avgöra hur tunga ryttare kan vara generellt.

Länk till publikationen här

Källa: SLU