Debatt: Hur hantera nästa pandemi?

Debatt: Hur hantera nästa pandemi?

Sedan spanska sjukans tid har forskare väntat på en ny lika dödlig influensastam. På grund av globaliseringen har risken för pandemier sannolikt aldrig varit större än idag. Det skriver ett antal forskare inom veterinär- och humanmedicin i en debattartikel i Svd.

Spanska sjukan skördade 50 miljoner offer, varav 37 000 i Sverige. Mänskligheten står inte bättre rustad i dag för att hantera ett liknande infektionsutbrott.

”Utan bättre nationella och internationell samordning kan de globala infektionshoten snabbt bli mycket allvarliga och svåra att kontrollera”, skriver artikelförfattarna.

Samtidigt överanvänds antibiotika, vilket gör att det viktigaste vapnet mot infektioner håller på att gå förlorat. Människor måste lära sig leva med mikroorganismer som gör oss sjuka och skapa en strategi som utgår från One Health, det vill säga inse att människor, djur och miljö är intimt sammankopplade och dra nytta av många olika discipliner inom naturvetenskap och humaniora.

”Vi måste kritiskt ställa frågor om vilken forskning som är relevant. En hållbar strategi måste inkludera riktlinjer för hur vi säkrar en god djurhållning som involverar lantbrukare och respekterar deras ekonomiska intressen. Internationella insatser måste i högre utsträckning bygga på den lokala kunskap som finns för att hantera infektionsutbrott. Vi måste bli bättre på att ta tillvara ny teknik för bättre övervakning av infektionshot bland djur och människor”, heter det i artikeln, som är underskriven av bland andra Marianne Elvander, professor, f d SVA; Ann Lindberg, professor, statsepizootolog, SVA; Josef Järhult, infektionsläkare, docent, Akademiska sjukhuset och Zoonosis Science Center, Uppsala universitet.