Nyheter

Djursjukhuset Gammelstad bygger om

Djursjukhuset Gammelstad bygger om

Spaden är satt i jorden för en stor ombyggnation av Evidensias djursjukhus i Gammelstad i övre Norrland. Projektet sägs få positiva effekter för många djurägare och även ge fler arbetstillfällen.  Djursjukhuset byggs både ut och renoveras, vilket gör att behovet att remittera minskar och därmed att fler djur kan få hjälp på hemmaplan och slipper åka […]

Förebyggande antibiotika hindrar inte infektioner

Hög antibiotikaanvändning inte är lösningen för att undgå infektioner efter operationer. Det visar en studie som AniCura genomfört på drygt 1 000 hundar, som opererats vid 50 olika djursjukhus i Europa. Det är andra året i rad som AniCura genomfört en större studie av infektioner och antibiotikaanvändning i samband med operationer inom djursjukvården. – Vår studie […]

Catarina Kjellerstedt ny smådjurschef på UDS

Catarina Kjellerstedt har anställts som chef för smådjurskliniken på UDS. Hon har en rad olika chefsbefattningar bakom sig och kommer närmast från Evidensia och befattningen veterinärmedicinsk chef i Sverige, där hon även satt i Sverige-ledningen för smådjursområdet. Catarina börjar på UDS i september. Catarina tog sin veterinärexamen 1985 och har även specialistkompetens i hundens och […]

Lättare ta röntgen till hästen än tvärtom

Digital bildteknik har revolutionerat möjligheterna till mobil röntgen. Nu kan veterinärer ta bra bilder redan ute i fält. Sen gäller det att läsa dem rätt. Ida Sjöberg på Strömsholm (bilden) och Maria Mannfalk på Falsterbonäsets Veterinärklinik i Skåne berättar om hur de jobbar. Redan på 90-talet var det standard i Storbritannien att använda mobil röntgen. […]

Mobil röntgen ställer krav på säkerhet

Mobil röntgen blir allt vanligare, som vi har sett i artikeln här intill. Det är bekvämt, snabbt och det känns skönt för hästen att slippa transporteras till klinik. Men är det säkert för användaren? Pia Eriksson på Strålskyddsmyndigheten ledde en utredning om veterinär röntgen förra året. Enligt henne innebär en korrekt användning obetydliga doser, men […]

Strålbehandling trollar bort tumörer

AniCura Djursjukhus i Jönköping är ensamt i landet om att ha tillstånd att utföra strålbehandlingar på djur. Ibland kan apparaten utföra underverk, berättar onkologen Nanna Åkerlund Denneberg. Nanna Åkerlund Denneberg var en av de första veterinärerna i landet som började jobba med onkologi. Den stora treenigheten inom disciplinen utgörs av kirurgi, kemoterapi och strålning. – […]

Nytt folk i styrelsen får fart på kliniken

Ett sätt att få kliniken att utvecklas och växa kan vara att skaffa en extern styrelseordförande. Det behöver inte kosta skjortan, men kan ge mångdubbelt igen. Så här gör du. I många små veterinärföretag sker styrelsearbetet lite på en höft. Styrelsen består av delägarna som för det mesta också arbetar på kliniken och då kan […]

Ekologiska slaktkycklingar ökar snabbt

Antalet slaktkycklingar ökade med 177 procent i juni 2016 jämfört med 2015. Den ekologiska slaktkycklinguppfödningen är dock liten, knappt 2 procent av det totala antalet slaktkycklingar. Även för övriga djurslag visar statistiken en ökad ekologisk djurhållning, skriver Jordbruksverket i ett pressmeddelande. Ekologiska nötkreatur ökade med knappt 4 procent jämfört med 2015, och antalet ekologiska mjölkkor […]

Gårdsslakteri stängs efter fusk med hästkött

Ett gårdsslakteri i Västsverige har sålt hästkött som inte var kontrollerat. Livsmedelsverket stänger därför gårdsslakteriet på grund av misstänkt livsmedelsfusk. Det framgår av ett pressmeddelande. Det var genom att jämföra antalet registrerade hästkroppar med antalet sålda kroppar som fusket upptäcktes. Gårdsslakteriet hade sålt fler kroppar än dem som registrerats som inkomna till slakteriet. – Att […]

Fortfarande många sjuka av campylobacter

Förekomsten av campylobacter i kycklingflockar är nu nära normal för årstiden. Men antalet rapporterade sjukdomsfall hos människor är fortfarande cirka dubbelt så många som de brukar vara vid den här tiden på året. Det skriver SVA och Jordbruksverket i ett pressmeddelande. Med dagens rutiner tar det minst fyra veckor innan minskad förekomst av campylobacter bland […]

Guldregn över AniCuras forskare

AniCuras Forskningsfond tillför medel till tretton nya veterinärmedicinska forskningsprojekt i fem länder under 2017. Ansökningarna har kommit från gruppens egna anställda, veterinärer som inte är knutna till universiteten.   Veterinärmedicinsk forskning utanför universitet är relativt ovanligt eftersom finansiering ofta saknas, skriver AniCura i ett pressmeddelande. Bakom AniCuras Forskningsfond står AniCura tillsammans med tre av dess […]

Bråk om kontrollavgift för livsmedel

Livsmedelsverket har beslutat höja avgifterna för livsmedelskontroller. Det har lett till att branschföreträdare för produktion av kött och fågel i en debattartikel i UNT den 3 juni skriver att Livsmedelsverkets kontroll är ineffektiv och dyr. De har fel, svarar nu Livsmedelsverkets generaldirektör Annica Sohlström på verkets webb. Enligt kritikerna har Livsmedelsverket aviserat en genomsnittlig höjning […]

Gott resistensläge hos bakterier från svenska djur

Antibiotikaresistenta bakterier hos lantbruks- och sällskapsdjur fortfarande ovanliga i Sverige jämfört med andra länder. Det visar den nya Swedres-Svarm-rapporten för 2016 som görs i samarbete med Folkhälsomyndigheten. Bakterier som orsakar sjukdom hos djur, liksom tarmbakterier från friska djur, är oftast känsliga för de antibiotika som används vid behandling i Sverige. Bakterier med så kallad ESBL-resistens […]

Så ska djurförsöken minskas

Jordbruksverket har utsett en nationell kommitté för skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål. Kommittén ska styra Jordbruksverkets kompetenscentrum för 3R-frågor. Målet är att på sikt minska antalet djurförsök. – Med kommittén på plats räknar vi med att verksamheten i 3R-centret kommer igång på allvar och blir den nationella samlingspunkt som vi strävar efter. Vi satsar också på goda kontakter med andra länders 3R-center för att effektivisera arbetet, säger Cecilia Bornestaf, försöksdjurshandläggare på avdelningen för djurskydd och hälsa vid Jordbruksverket. 3R står för att minska (reduce), förfina (refine) och ersätta (replace) djurförsök. 3R-centret ska bland annat fungera som informations­- och kommunikationscentral för 3Rfrågor, ge stöd till de regionala djurförsöksetiska nämnderna i form av kunskap och utbildning samt till användare av försöksdjur och berörda myndigheter genom råd och rekommendationer. Kommittén består av personer med olika kompetenser inom bland annat veterinärmedicin och djurskydd. Ordföranden kommittén kommer i uppstartsskedet från Jordbruksverket. Kommitténs uppdrag är att prioritera 3R­centrets arbete samt att besluta om vilka råd och rekommendationer som ska ges. I nationella kommittén ingår: Håkan Henriksson, divisionsdirektör på Jordbruksverket (ordförande) och Ingrid Eilertz (vice ordförande). Ordinarie ledamöter är Elin Törnqvist, Karin Gabrielson Morton, Katarina Cvek Hopkins, Staffan Persson, Mats Sjöquist, Jan-Ingvar Jönsson, Åke Bergman, Åsa […]

Onkolog blir hedersdoktor vid SLU

SLU har utsett professor Erik Teske, universitetet i Utrecht, Nederländerna, till veterinärmedicine hedersdoktor vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap. Det framgår av ett pressmeddelande. Erik Teske är specialiserad i onkologi, cytologi och epidemiologi och expert på cancersjukdomar hos hundar. Han är också en ofta förekommande föreläsare vid SLU och har varit värd för flera SLU-doktorander […]

Etiketter:

För dyrt vaccinera mot newcastle

Trots att det innebär stora kostnader att avliva stora besättningar newcastle-drabbade höns, är det mer kostnadseffektivt att hantera utbrotten än att vaccinera. Det framgår av en rapport från Jordbruksverket. I rapporten öppnar dock Jordbruksverket för vaccinering i framtiden – om förutsättningarna ändras. – Så länge Sverige lyckas hålla antalet utbrott på nuvarande nivå, stannar de […]

Nytt valpbesiktningsintyg framtaget

Nu finns ett nytt valpbesiktningsintyg, skriver Sveriges Veterinärförbund på sin webb. Intyget har tagits fram i ett samarbete mellan SKK, SVS, uppfödare och kliniska veterinärer. Medlemmar i Veterinärförbundet kan hämta intyget gratis på webben. I det nya intyget läggs mer vikt än tidigare vid osunda överdrifter i valpens utseende. Det innehåller en djurägardel med frågor […]

Internationell avelsdatabas kan minska inavel hos hund

Allt fler av våra avelshundar kommer från andra länder. Med en internationellt sammankopplad databas som visar hundars släktskap kan man minska inaveln och därmed risken för genetiska sjukdomar. Forskare från Sveriges lantbruksuniversitet har tillsammans med internationella kollegor kopplat samman avelsdata för hundraserna berner sennen, bullmastiff, engelsk setter och labrador retriever från Frankrike, Storbritannien och Sverige. […]

Effekten av ”travgenen” skiljer sig mellan hästraser

Forskare vid SLU och Norges miljö- och biovetenskapliga universitet har undersökt hur olika varianter av genen DMRT3 påverkar travprestationer hos kallblodstravare. DMRT3 har tidigare visat sig påverka andra hästrasers förmåga att trava i högt tempo. I studien ingick 770 kallblodstravare. DMRT3-varianter analyserades i DNA från hår- och blodprover, och samband med travprestationer undersöktes. Resultaten visade […]

Upp