Veterinar Magazinet

Vem blir Årets Veterinär? Nominera senast den 28 feb!

Besök veterinarmagazinet.se och fyll i nomineringsformuläret under fliken Årets Veterinär 2017, eller mejla oss på info@veterinarmagazinet.se.

 

Vanligt penicillin rekommenderas till kor

Vanligt penicillin rekommenderas till kor

Med tanke på ökande antibiotikaresistens rekommenderar forskare vid SLU att vanligt penicillin används till kor som behöver behandlas mot akut livmoderinflammation. Efter kalvningen kan kon bli allvarligt sjuk i akut livmoderinflammation, speciellt om hon haft en svår förlossning, tvillingar eller kvarbliven efterbörd. Sjukdomen behandlas ofta med antibiotika. I en svensk fältstudie togs bakterieprover från livmodern på 79 sjuka kor, och bakteriernas antibiotikaresistens …

Läs mer.

---
---


Annons
 

Döda svanar i Stockholm hade fågelinfluensa

Döda svanar i Stockholm hade fågelinfluensa

De döda svanar som hittades förra veckan i centrala Stockholm hade fågelinfluensa. Det är samma typ av fågelinfluensa, H5N8, som tidigare påvisats på ett 20-tal vilda fåglar, i några hobbybesättningar och en värphönsbesättning i Skåne. Det skriver SVA. – De nya fallen av fågelinfluensa på svanar i centrala Stockholm understryker ännu en gång att detta är en allvarlig sjukdom för …

Läs mer.

---


Annons
 

Torrfoder kopplas till diabetes hos katt

Torrfoder kopplas till diabetes hos katt

En studie vid SLU ger vid handen att katter som åt torrfoder oftare drabbades av diabetes än katter som mest fick blötfoder. Katter drabbas av en typ av diabetes som i hög grad liknar människans typ 2-diabetes. Hos människor är övervikt och brist på motion bidragande orsaker till sjukdomen. Forskare vid SLU har undersökt riskfaktorer för diabetes hos katt genom en …

Läs mer.

---


Annons
 

Hästar värre miljöbovar än kor

Hästar värre miljöbovar än kor

I hagar där det går många hästar kan utsläppen av fosfor vara tre gånger högre än gränsvärdet för lantbrukets djur. Det skriver DN. Lantbrukare som har kor, grisar och höns omfattas av stränga regler för hur gödslet ska tas om hand. Dessa regler gäller inte för hästar. Till saken hör att det nu finns fler hästar än kor i landet, …

Läs mer.

---

Fler hästar än mjölkkor – och de lever tätortsnära

Fler hästar än mjölkkor – och de lever tätortsnära

Det finns 355 500 hästar i Sverige, visar Jordbruksverkets hästundersökning 2016. Antalet är ungefär detsamma som 2010. 76 procent av hästarna finns inom större tätorter eller i tätortsnära områden. I genomsnitt finns 36 hästar per 1 000 invånare i Sverige.  Som jämförelse fanns 330 810 mjölkkor i Sverige i juni 2016. De tre länen med flest hästar har också störst befolkningsmängd. En …

Läs mer.

---

---

---

---

Detta nyhetsbrev har skickats till subscriber från veterinarmagazinet.se. Har du inte beställt denna prenumeration? Anmäl missbruk till info@veterinarmagazinet.se.