Klicka här för att gå till www.veterinarmagazinet.se
AniCura fortsätter växa i Norge

AniCura fortsätter växa i Norge

AniCura går samman med Follo Dyreklinikk i Skipå Østlandet i Norge. Det framgår av ett pressmeddelande.

Läs mer.

---
---

[custom:annons1]

Nu finns en smärtskala för kor

Nu finns en smärtskala för kor

Nu finns en objektiv smärtskala inte bara för hästar, utan även för kor.

Läs mer.

---

[custom:annons2]

Ny metod för övervakning av cancerbehandling hos hund

Ny metod för övervakning av cancerbehandling hos hund

Forskare vid SLU har utvecklat en immunologisk analys som kvantifierar mängden enzym i serum, en TK1-ELISA. Kommersiella analyser av TK1-aktivitet har visat sig kliniskt värdefulla vid övervakning av framförallt malignt lymfom hos hund. Enzymet tymidinkinas 1 (TK1) har en nyckelfunktion vid celldelning då det behövs för bildande av DNA. Eftersom cancerceller kännetecknas av okontrollerad celldelning och därför tillverkar extra mycket DNA …

Läs mer.

---

[custom:annons3]

---

[custom:annons4]

---

[custom:annons5]

---

Detta nyhetsbrev har skickats till subscriber från veterinarmagazinet.se. Har du inte beställt denna prenumeration? Anmäl missbruk till info@veterinarmagazinet.se.