Veterinar Magazinet

Med årets sista nyhetsbrev vill vi önska våra läsare
en fridefull jul och ett Gott Nytt År! 


Passa också på att fundera över vem du vill nominera till Årets Veterinär. Senast den 28 februari 2017 vill vi ha din nominering. Besök veterinarmagazinet.se och fyll i nomineringsformuläret som du finner under fliken Årets Veterinär 2017, eller mejla oss på info@veterinarmagazinet.se.

Slakteri åtalsanmäls för slakt utan rätt bedövning

Slakteri åtalsanmäls för slakt utan rätt bedövning

Livsmedelsverket åtalsanmäler Ginsten Slakteri i Harplinge för misstänkt brott mot flera djurskyddslagar i samband med grisslakt. Livsmedelsverket misstänker att AB Ginsten Slakteri har brutit mot flera regler och att flera grisar slaktats utan att ha varit tillräckligt bedövade, skriver verket i ett pressmeddelande. Regler för hur djur ska bedövas innan slakt finns i djurskyddslagen, EU:s förordning om skydd av djur …

Läs mer.

---
---


Annons
 

Fågelinfluensan finns i Stockholms skärgård

Fågelinfluensan finns i Stockholms skärgård

Ett nytt fall av fågelinfluensa har konstaterats i en mindre hobbybesättning på Utö i Stockholms södra skärgård. Sedan tidigare gäller skyddsnivå 2 i hela landet på grund av fågelinfluensa, skriver Jordbruksverket och SVA.  Fågelinfluensa av typen H5N8 har cirkulerat i Europa under hösten, bland annat i Danmark och på Åland. I Sverige konstaterades fågelinfluensa efter analyser vid Statens veterinärmedicinska anstalt, …

Läs mer.

---


Annons
 

Riksrevisionen: DV slarvar med extraknäck

Riksrevisionen: DV slarvar med extraknäck

Riksrevisionen kritiserar Distriktsveterinärerna på flera punkter i en granskningsrapport. Dels har anställda extraknäck som inte har anmälts, dels har Distriktsveterinärerna gjort inköp utan följa LOU. Riksrevisionen har upptäckt att flera anställda hos Distriktsveterinärerna har bisysslor som inte har anmälts till arbetsgivaren Jordbruksverket. Riksrevisionen har bett om en sammanställning av de anställdas bisysslor men utan att få någon. Enligt Riksrevisionen finns …

Läs mer.

---


Annons
 

Framgångsrikt arbete mot fårsjukdomen scrapie

Framgångsrikt arbete mot fårsjukdomen scrapie

Det svenska kontrollprogrammet för den allvarliga fårsjukdomen scrapie har nått sitt mål. Sverige har högsta EU-status, försumbar risk, vilket innebär att det är osannolikt att sjukdomen finns i landet. Den statliga subventioneringen av hämtning och provtagning av kadaver kan därför trappas ner. Djurägarna får alltså åter själva betala en större del av kostnaderna för kadaverhanteringen. Det skriver Jordbruksverket i ett …

Läs mer.

---

Statskontoret vill utöka tillsynen över djursjukvården

Statskontoret vill utöka tillsynen över djursjukvården

Den tillsyn av djurhälsopersonal som bedrivs av länsstyrelserna i dag, bör utökas med en tillsyn av själva verksamheterna inom djurens hälso- och sjukvård. Det skriver Statskontoret i sin rapport ”En förbättring av tillsynen inom djurens hälso- och sjukvård”. Dessutom vill man avgiftsfinansiera kontrollerna.  ” Vi bedömer att resultatet av tillsynen kan få större genomslag om den även riktas mot verksamhetsledningen. Genom …

Läs mer.

---

Strålskyddet brister hos ambulerande veterinärer

Strålskyddet brister hos ambulerande veterinärer

Veterinärer som bedriver ambulerande röntgenverksamhet behöver stärka sitt strålskyddsarbete. Det bedömer Strålsäkerhetsmyndighetens i sin strålsäkerhetsvärdering för veterinärmedicin. Under 2015 inspekterade Strålsäkerhetsmyndigheten 22 veterinärer med ambulerande röntgenverksamhet. Samtliga hade tillstånd för verksamhet med joniserande strålning och bedrev röntgenverksamhet med fokus på hästar. De 22 tillståndshavarna anses vara ett representativt underlag för verksamhetsområdet. – Vi anser att veterinärer med ambulerande röntgenverksamhet inte i …

Läs mer.

---

---

---

Detta nyhetsbrev har skickats till subscriber från veterinarmagazinet.se. Har du inte beställt denna prenumeration? Anmäl missbruk till info@veterinarmagazinet.se.