Veterinar Magazinet


Annons
 

Bråk om kontrollavgift för livsmedel

Bråk om kontrollavgift för livsmedel

Livsmedelsverket har beslutat höja avgifterna för livsmedelskontroller. Det har lett till att branschföreträdare för produktion av kött och fågel i en debattartikel i UNT den 3 juni skriver att Livsmedelsverkets kontroll är ineffektiv och dyr. De har fel, svarar nu Livsmedelsverkets generaldirektör Annica Sohlström på verkets webb. Enligt kritikerna har Livsmedelsverket aviserat en genomsnittlig höjning av sina kontrollavgifter för kött …

Läs mer.


Annons
 


Annons
 

Gott resistensläge hos bakterier från svenska djur

Gott resistensläge hos bakterier från svenska djur

Antibiotikaresistenta bakterier hos lantbruks- och sällskapsdjur fortfarande ovanliga i Sverige jämfört med andra länder. Det visar den nya Swedres-Svarm-rapporten för 2016 som görs i samarbete med Folkhälsomyndigheten. Bakterier som orsakar sjukdom hos djur, liksom tarmbakterier från friska djur, är oftast känsliga för de antibiotika som används vid behandling i Sverige. Bakterier med så kallad ESBL-resistens är också ovanliga hos svenska …

Läs mer.

Så ska djurförsöken minskas

Så ska djurförsöken minskas

Jordbruksverket har utsett en nationell kommitté för skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål. Kommittén ska styra Jordbruksverkets kompetenscentrum för 3R­frågor. Målet är att på sikt minska antalet djurförsök.

Läs mer.

Onkolog blir hedersdoktor vid SLU

Onkolog blir hedersdoktor vid SLU

SLU har utsett professor Erik Teske, universitetet i Utrecht, Nederländerna, till veterinärmedicine hedersdoktor vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap. Det framgår av ett pressmeddelande. Erik Teske är specialiserad i onkologi, cytologi och epidemiologi och expert på cancersjukdomar hos hundar. Han är också en ofta förekommande föreläsare vid SLU och har varit värd för flera SLU-doktorander i Utrecht. Ytterligare fyra hedersdoktorer …

Läs mer.

För dyrt vaccinera mot newcastle

För dyrt vaccinera mot newcastle

Trots att det innebär stora kostnader att avliva stora besättningar newcastle-drabbade höns, är det mer kostnadseffektivt att hantera utbrotten än att vaccinera. Det framgår av en rapport från Jordbruksverket. I rapporten öppnar dock Jordbruksverket för vaccinering i framtiden – om förutsättningarna ändras. – Så länge Sverige lyckas hålla antalet utbrott på nuvarande nivå, stannar de samhällsekonomiska kostnaderna på 10 miljoner …

Läs mer.

---

Detta nyhetsbrev har skickats till subscriber från veterinarmagazinet.se. Har du inte beställt denna prenumeration? Anmäl missbruk till info@veterinarmagazinet.se.