Veterinärmagazinets logo

Glad midsommar önskar redaktionen!


Annons
 

Antibiotikaresistens bekämpas via crowdfunding

Antibiotikaresistens bekämpas via crowdfunding

Läkemedelsbolaget FarmPharma behöver pengar för att vidareutveckla en produkt för att behandla infektioner utan antibiotika. Pengarna tänker vd Igor Lokot (bilden) ta in genom crowdfunding. FarmPharma säger sig ha den enda produkten på marknaden som ger prevention och behandling av infektioner utan antibiotika. Produkten uppges i ett pressmeddelande vara identisk med interferon, ”nötkreaturens egna försvar, och den ger ett naturligt …

Läs mer.


Annons
 

Nytt circovirus hittat hos svenska grisar

Nytt circovirus hittat hos svenska grisar

Forskare vid SLU och SVA har påvisat ett nytt circovirus, PCV3, hos svenska grisar. Lymfknutor från 49 grisar undersöktes och forskarna kunde visa att tio av dessa bar på smittan. Det är dock inte klarlagt om smittan påverkar djurens hälsa.  Porcina circovirus (PCV) finns över hela världen och infekterar såväl tamgrisar som vilda grisar. Två porcina circovirus är kända sedan …

Läs mer.


Annons
 

11 kliniska projekt får pengar ur AniCuras forskningsfond

11 kliniska projekt får pengar ur AniCuras forskningsfond

11 forskningsprojekt inom AniCura tilldelas medel ur gruppens forskningsfond. I år går medlen till projekt i Nederländerna, Schweiz, Sverige och Tyskland. Tanken med stödet är att veterinärer utanför universiteten ska kunna bedriva klinisk forskning. Totalt får projekten i år dela på cirka 1 miljon kronor.  Sedan 2015 stöttar AniCuras Forskningsfond kliniska forskningsprojekt inom koncernen. AniCuras Vetenskapliga Råd utvärderar ansökningarna och …

Läs mer.

Dioxinhalten i ekologiska ägg sjunker

Dioxinhalten i ekologiska ägg sjunker

Äggbranschen har lyckats med målet att sänka dioxinnivåerna i de ekologiska äggen. Halterna av dioxin i värpfoder ligger under de tillåtna gränsvärdena. Det visar den undersökning som Livsmedelsverket, Jordbruksverket och SVA har genomfört. Resultaten från undersökningen visar bland annat att äggbranschen har lyckats med målet att sänka dioxinnivåerna i äggen, halterna av dioxin och dioxinlika PCB i värpfoder ligger under …

Läs mer.

Hög antibiotikaresistens i Kambodjas grisproduktion

Hög antibiotikaresistens i Kambodjas grisproduktion

Forskare från SLU, SVA och Lunds universitet studerat antibiotikaanvändning och resistens på småskaliga kambodjanska grisgårdar. Multiresistenta bakterier förekom hos 79 procent av grisarna. Oförsiktig användning av antibiotika inom animalieproduktionen är en av orsakerna till den globalt ökande antibiotikaresistensen. Bristande kunskap bland veterinärer och grisproducenter, tillsammans med en oreglerad tillgänglighet till antibiotika, bidrar till att antibiotika används felaktigt och i onödan. …

Läs mer.

---

Detta nyhetsbrev har skickats till subscriber från veterinarmagazinet.se. Har du inte beställt denna prenumeration? Anmäl missbruk till info@veterinarmagazinet.se.