Veterinärmagazinets logo

Nu tar nyhetsbrevet paus, men vi är tillbaka v 30. Under tiden kan du läsa nyheter på vår sajt, veterinarmagazinet.se. Trevlig sommar önskar redaktionen!


Annons
 

Förvirring kring acetonlukt i slaktkroppar

Förvirring kring acetonlukt i slaktkroppar

En del officiella veterinärer, OV, har alltför känsliga näsor när det gäller att upptäcka acetondoft i slaktkroppar. Andra har inte tillräckligt känsliga näsor. Det får oönskade konsekvenser, menar en aktör i köttindustrin. Olika känslighet för acetondoft kan få till följd att kött slängs i onödan eller att illasmakande kött når konsumenter. – Jag hamnar i ett väldigt konstigt läge om …

Läs mer.


Annons
 

Ingen utslaktning på gång

Ingen utslaktning på gång

En rundringning som Land Lantbruk har gjort visar att slakterierna inte går med på att slakta djur i förtid på grund av torkan. I stället får lantbrukarna ställa sig i kö. Slakterierna uppges vara fullbokade året ut. Foderbristen har lett till att lantbrukare vill slakta sina djur i förtid, men slakterierna ställer sig kallsinniga. Skälet är att slakterierna då skulle …

Läs mer.


Annons
 

WSAVA stödjer policy mot extremavel

WSAVA stödjer policy mot extremavel

Den världsomspännande organisationen för smådjursveterinärer, WSAVA, ställer sig bakom det policydokument mot extremavel som organisationerna FVE och FECAVA offentliggjorde i juni. Det dokumentet var ett svar på den kraftigt ökande efterfrågan på hundar och katter med extremt utseende, framför allt trubbnosar som fransk och engelsk bulldog samt mops. Tanken är att göra uppfödare och djurägare uppmärksamma på de hälsoproblem som …

Läs mer.

Jordbruksverkets lista över åtgärder i torka och värme

Jordbruksverkets lista över åtgärder i torka och värme

Jordbruksverket försöker anpassa regler, villkor och krav efter värmen och torkan, skriver verket i ett pressmeddelande. Här följer en lista på aktuella och planerade åtgärder. Det krisstöd på 1,2 miljarder som regeringen har beslutat om med anledning av torkan ska betalas ut av Jordbruksverket. 2018 ska 460 miljoner fördelas, 400 miljoner till mjölk-, nötkött- och lammproduktion samt 60 miljoner kronor …

Läs mer.

Lantbrukarna får 1,2 miljarder i statligt stöd

Lantbrukarna får 1,2 miljarder i statligt stöd

Regeringen har beslutat att betala ut totalt 1,2 miljarder kronor till lantbrukarna. Pengarna ska bland annat användas till att importera djurfoder. Dessutom sänks slakteriavgiften. Stödpaketet delas upp så att 400 miljoner betalas ut hösten 2018 och 760 miljoner under 2019. Slakteriavgiften, som används till den obligatoriska kontrollen, sänks med 60 miljoner kronor. Vid en presskonferens bekräftade landsbygdsminister Sven-Erik Bucht att …

Läs mer.

Smärtstillande nu även till marsvin

Smärtstillande nu även till marsvin

Det smärtstillande läkemedlet Metacam har nu också godkänts av EMA för marsvin, meddelar läkemedelsbolaget Boehringer Ingelheim. 0,5 mg/ml oral suspension kan ges för behandling av milda till måttliga smärtor i samband med mjukdelskirurgi, exempelvis kastration. Marsvinets stigande popularitet gör dem till allt vanligare patienter på veterinärkliniker, enligt läkemedelsbolaget. Kirurgiska ingrepp på djuren hör inte längre till undantagen. Trots det har …

Läs mer.

Livsmedelsverket förbereder för ökade slaktvolymer

Livsmedelsverket förbereder för ökade slaktvolymer

Livsmedelsverkets veterinärer kontrollerar alla djur vid slakt och på grund av torkan ser Livsmedelsverket nu över möjligheterna för att möta slakteriernas behov om fler djur än vanligt måste slaktas. Det framgår av ett pressmeddelande. Det är redan kö till slakterierna och om slakterierna ökar produktionen blir det också mer jobb för kontrollen. Livsmedelsverkets veterinärer kontrollerar att djurskydds- och livsmedelslagar följs …

Läs mer.

DV utbildas extra om foderbrist

DV utbildas extra om foderbrist

Myndigheter och branschorganisationer jobbar intensivt för att säkra tillgång till vatten och foder som behövs för livsmedelsproduktionen. Distriktsveterinärer utbildas extra om foderbrist och växtförgiftning, skriver Jordbruksverket. Fodertillgången är knapp och varje kvadratcentimeter av arealen behöver skördas. Alla som har arealer med foder, i hela landet, uppmanas av Jordbruksverket att skörda dessa. Om inte för eget bruk så för andras. - …

Läs mer.

---
SLU ger råd om krisfoder till idisslare

SLU ger råd om krisfoder till idisslare

Den extrema torkan skapar en akut brist på foder till betande djur. Ett antal SLU-forskare som är experter på djurs utfodring, ställt samman en artikel med fakta om alternativa och udda fodermedel. Tipsen går bland annat ut på att ammoniakbehandla halm, använda vass till köttdjur och andra växande djur, låta djur beta i skogen samt äta löv. Artikeln är publicerad …

Läs mer.

---
Låg risk för afrikansk svinpest i importerat foder

Låg risk för afrikansk svinpest i importerat foder

Torkan kan tvinga lantbrukare att importera foder till sina djur. Många oroas då över att spridningen av afrikansk svinpest i Europa ska göra att importen innebär risker. Men när det gäller kommersiellt producerade grödor är risken låg, särskilt för torrt foder. Det skriver SVA i ett pressmeddelande. I samband med torkan har SVA fått många frågor om risken för att …

Läs mer.

---
Svinpesten exploderar i Polen

Svinpesten exploderar i Polen

Antalet fall av afrikansk svinpest i Polen var dubbelt så stort första halvåret i år jämfört med hela 2017. Det skriver ATL på sin webb. Den fruktade sjukdomen uppges drabba både tamgrisar och vildsvin i stor omfattning. Förra året dokumenterades 822 fall av afrikansk svinpest i Polen under första halvåret. I år är siffran upp i 1 606. Sjukdomen har …

Läs mer.

---
EU inför lättnader i synen på riskmaterial för BSE

EU inför lättnader i synen på riskmaterial för BSE

En EU-förordning från 2015 ändras, så att vissa vävnader från nötkreatur, får och getter inte längre ska betraktas som specificerat riskmaterial för BSE. Det gäller medlemsstater som redan tidigare ansågs ha försumbar BSE-risk. De företag som påverkas av ändringen är alla som hanterar de produkter som avses i förordningen, främst slakterier och styckningsföretag, samt de myndigheter som kontrollerar dessa livsmedelsföretag. …

Läs mer.

---

Detta nyhetsbrev har skickats till subscriber från veterinarmagazinet.se. Har du inte beställt denna prenumeration? Anmäl missbruk till info@veterinarmagazinet.se.